Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Dr. MOHD YUSOP BIN AB HADI
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation DS53 - PROFESOR MADYA

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Education and Instruction

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2010 DOKTOR FALSAFAH TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
1996 SARJANA PENGURUSAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1987 SARJANA MUDA BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA
1975 CERTIFICATE/SIJIL MATEMATIK MAKTAB PERGURUAN ILMU KHAS

Professional Appointments

DS53 - Profesor Madya

Management Experience

YearDescription
2014 - 2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
2013 - 2015 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
2011 - 2013 Ketua Jabatan
Pejabat Canselori, Pusat Pendidikan Berterusan (CEC)
2004 - 2006 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
E046 Potensi Kampung Stay Sebagai Pemangkin Penjanaan Sumber Ekonomi Komuniti Setempat: Satu Kajian Di Sabah Ahli 30/11/2015
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ahli 31/12/2013
0966 Kreativiti Pengajaran Guru Pendidikan Islam Sekolah Sekolah Di Johor Ketua 31/08/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ketua 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0413 Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ahli 30/11/2010
0473 Pencapaian Akademik dan Hubungan Dengan Tahap Motivasi, Salah Laku dan Penglibatan Dalam Kegiatan Ko-Kurikulum Dalam Kalangan Pelajar-Pelajar sekolah Menengah Harian dan Sekolah Menengah Teknikal Ketua 31/01/2009
0240 Keperluan k-Worker daripada Institut Latihan Awam untuk pekerjaan di Industri Ketua 31/05/2007
0077 Potensi keterlibatan Dalam Bidang Keusahawan Di Kalangan Pelajar-pelajar KUiTTHO & Perbandingan dengan (IPTA) Ketua 31/05/2003

Publications

General Publications
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Adakah Perlu Membuat Keputusan Secara Kumpulan?, Bulletin JPK ITTHO Bil 2/2000
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Membina Kumpulan Pelbagai Kebnolehan, Bulletin JPK ITTHO Bil.1/2000
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Mendidik Anak Mematuhi Peraturan, Bulletin JPK ITTHO Bil.3/2000
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(1999) Tekanan Perasaan Selayang Pandang, Bulletin JPK Bil.1/1999
Prosiding / Seminar
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2012) Kesediaan Menceburi Kerjaya Perguruan: Satu Kajian Kes Di Kalangan Pelajar-Pelajar Ipt Aliran Ptv
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2004) The Inventory Of Readiness For Students From Education Institution And Trainees From Skill Training
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2003) Memory Technique Practices Among Students Of Technical And Vocational Education Stream For Leari
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Keberkesanan Program Kokurikulum Keusahawanan Dalam Memotivasikan Pelajar Menjadi Usahawan
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Kepentingan `Learning Content Management Sustem' Dalam E-Learning
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Keperkasaan Bahasa Melayu Dalam Kurikulum Pendidikan Teknik Dan Vokasional Satu Tinjauan Dalam I
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Keperluan Pengayaan Ilmu Dalam Menjayakan Perniagaan Di Kalangan Usahawan Kecil Ke Arah Melah
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Konsep Dan Perlaksanaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (Pkbs): Satu Kajian Kes
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Membendung Gejala Pelajar Berisiko Pada Awal Pengajian: Satu Pengalaman Di Instituti Pengajian Tii
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Memertabatkan Bahasa Melayu Melalui Sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional Satu Tinjauan Dalam
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Penerapan Konsep Sains, Teknologi Dan Masyarakat Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Pengetahuan, Amalan Dan Sikap Peniaga Kecil Terhadap Etika Perniagaan:Satu Kajian Rintis
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Penggunaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (Pkbs) Untuk Kecemerlangan Akademik Pelajar
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Penggunaan Statistik Dalam Pemutusan Bentuk Modul Kursus Kecemerlangan Akademik Pelajar-Pelaj
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2002) Perception Of Diploma In Accountancy Students Upon Industrial Training Program: Malaysian Technicl
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2001) Aplikasi Pembelajaran Daripada Sistem Internet Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Aliran
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2001) Kepuasan Kerja Dan Keperluan Latihan Di Kalangan Staf Akademik Pendidikan Teknikal: Satu Kajian Ke
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2001) Keyakinan Tidak Melanggar Peraturan Sosial Di Kalangan Pelajar-Pelajar Ipt Aliran Teknologi: Satu Kai
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2001) Penggunaan Bahasa Melayu Di Kalangan Pelajar-Pelajar Teknikal: Kajian Kes Di Kalangan Pelajar-Pelaj
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2001) Persepsi Pelajar, Guru Dan Ibu Bapa Terhadap Perlaksanaan Program Sekolah Ke Kerjaya: Satu Kajia
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Kesediaan Pelajar-Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Menceburi Bidang Keusahawanan
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Pengendalian Pengajaran Berbantukan Komputer Di Kalangan Pensyarah Daripada Perspektif Pelajar L
Mohd Yusop Bin Ab Hadi
(2000) Penggunaan Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (Pkbs) Untuk Kecemerlangan Akademik Pelajar:

« Back