Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
Dr. ARWANSYAH BIN KIRIN

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI MALAYA (2016)
SARJANA PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2011)
SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM , UNIVERSITI AL-AZHAR (2007)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) : Religion
Field of Specialization (KPT) : Religion

PENGAJIAN HADITH DAN ILMU HADITH
PENGAJIAN TAFSIR DAN ILMU TAFSIR
PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)
01/09/2022 - 31/08/2024 Ahli
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)

YearDescriptionLevel
2024 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Moral Studies [UQI10202], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Philosophy And Current Issues [UQI11402], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 for PENILAIAN PEMBENTANGAN PROPOSAL DEFENSE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Committee Member for BENGKEL PERSEDIAAN PnP SEM 1 2023-2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Committee Member for PENERBITAN PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Committee Member for PROGRAM WACANA ILMIAH JPI PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Committee Member for PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Committee Member for PROMOSI PROGRAM PASCASISWAZAH PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Committee Member for WACANA ILMIAH JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS SEM 1 SESI 2023-2024 PROGRAM SARJANA MUDA/DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS SEM KHAS SESI 2023/2024 BAGI PROGRAM DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Course Coordinator for PENYELARAS PENERBITAN MODUL TERBITAN UNIVERSITI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Islamic Studies [UQI10102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Moral Studies [UQI10202], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Moral Studies [UQI10202], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Philosophy And Current Issues [UQI11402], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Committee Member for AHLI PENYELIDIK KUMPULAN FOKUS ISRAK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for BENGKEL PERSEDIAAN SEM 1 (2021-2022) DAN SEMAKAN OBE MATA PELAJARAN UMUM PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Committee Member for JAWATAN KUASA OBE DAN MPU PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for JAWATANKUASA KURSUS INOVASI PENGAJIAN ISLAM PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Committee Member for JAWATANKUASA MOOC DAN INOVASI PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for PERSIAPAN DAN PERASMIAN SEMINAR INSAN-7, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS PENGANTAR PENGAJIAN MORAL UQI 11502, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Moral Studies [UQI10202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11402], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Islamic Studies [UQI10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Moral Studies [UQI10202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Islamic Studies [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UWA10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UWA10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q403 MODEL TERAPI NABI SAW BERASASKAN AL-QURAN DAN SUNNAH TERHADAP KESIHATAN MENTAL MASYARAKAT BAGI MENGHADAPI BENCANA BANJIR Ketua 30/04/2025
Q404 PEMBANGUNAN MODEL HOSPIS (HOSPICE CARE) PESAKIT ANGIN AHMAR BERASASKAN PARADIGMA TAWHID Ahli 30/04/2025
Q458 Modern western and Islamic Sociological tradition: A comparative study of sociological thought of August Comte and Ibn Khaldun Ahli 30/04/2025
Q036 Kajian Agihan Zakat Asnaf Fisabilillah Dalam Mendepani Covid19 di Malaysia Ahli 31/10/2023
H821 KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAUDARA BARU (MUALLAF) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA ISLAM DI PUSAT AKTIVITI SAUDARA BARU (MACMA) DI NEGERI JOHOR Ahli 14/11/2022
H823 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PNP) MELALUI PJJ (ONLINE) DAN PNP BERSEMUKA (FACE TO FACE) : PERBADINGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STUDENTS UTHM JOHOR Ketua 14/11/2022
H824 KERANGKA MODEL PENANGANAN GANGGUAN MENTAL PASCA COVID 19 MENURUT PENDEKATAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Ahli 14/11/2022
H825 KERANGKA MODEL PERSEDIAAN MENGHADAPI PENYAKIT MEMATIKAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Ahli 14/11/2022
H858 KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA UTHM TERHADAP PRODUK PERBANKAN DAN INSURAN ISLAM SEMASA TEMPOH KAWALAN PERGERAKAN BERIKUTAN WABAK COVIC-19 Ahli 14/11/2022

Book
ARWANSYAH BIN KIRIN
(2023) Takhrij Dan Penilaian Hadits Kitab Ta'Lim Al-Muta'Allim Oleh Syaikh Al-Zarnuji, HAURA UTAMA , 1, ISBN:9786234923193
Arwansyah bin Kirin
(2021) Biografi Ulama Hadits Abad Ke 2 & 3 Hijrah, FARHA PUSTAKA , 1, ISBN:9786232787056
Book Chapters
Arwansyah bin Kirin
(2021) Dakwah: Label Dan Problema Dari Masa Kini, Isu Isu Dalam Pengajian Islam Seri 3, UTHM , 37, ISBN:9789672975786
FAISAL HUSEN ISMAIL, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, ARWANSYAH KIRIN
(2021) Isu-Isu Dalam Pengajian Islam-Siri 3, Isu-Isu Dalam Pengajian Islam-Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672975786
Arwansyah bin Kirin, Nur Adlina Fakhira, Muhammad Fahmi, Aida Arinah, Siti Marpuah
(2021) Memasarkan Produk Tempatan Masyarakat Luar Bandar Di Musim Pandemik Covid 19 Melalui Aplikasi E-Commerce, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 14, ISBN:9789672817185
Arwansyah bin Kirin, Hafizuddin Sutimin, Tang Yung Pong,Liew Ai Poh, Faisal Hussen Ismail
(2021) Membina Laman Web (Website) Menggunakan Google Sites Untuk Kelestarian Ekonomi, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 98, ISBN:9789672817185
Arwansyah bin Kirin
(2021) Saf Kanak-Kanak: Antara Fakta Dan Realiti, Isu Isu Dalam Pengajian Islam Seri 3, UTHM , 25, ISBN:9789672975786
Arwansyah bin Kirin
(2020) Nilai Integriti Dalam Dunia Pendidikan Menurut Perspektif Islam, Matlamat Tidak Menghalalkan Cara : Integriti, UTHM , 27, ISBN:978 967 2916413
General Publications
Norhafizah Ahmad, Intan Farhana Saparudin, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd Khalid, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2023) Modul Falsafah Dan Isu Semasa (Uqi11202/ Uqi11302/ Uqi11402, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Norhafizah Ahmad, Mohd Shafiq Sahimi
(2023) Modul Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Norhafizah Ahmad, Intan Farhana Saparudin, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd Khalid, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2022) Modul Falsafah Dan Isu Semasa (Uqi11202/ Uqi11302/ Uqi11402), UTHM , 1, ISBN:-
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Faisal bin Husen Ismail, Dina Destari, Arwansyah bin Kirin, Abd Shakor Borham, Halimi binti Mohd Khalid, Muhammad Masruri
(2024) Care Of Stroke Patients: A Study Based On The Islamic Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 5, 1480, ISSN:22226990
ARWANSYAH BIN KIRIN, LASIMAN, MOH.ROQIB, NURFUADI
(2024) Character Education Through The Example Of The Prophet Muhammad Saw In The Book Nur Al-Yakin Fi Sirah Sayyid Al-Mursalin, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 2, 10, ISSN:27734781
Faisal Husen Ismail, Mohd Huefiros Efizi Husain, Mohd Shafiq Sahimi, Arwansyah Kirin , Che Adenan Mohammad, Mohamad Shahrudin Rashid Ali
(2024) Hospice Care For Stroke Patients: Analysis Of Issues And Challenges In The Hospice Care Model For Chronic Stroke Patients, THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT JOURNAL (REVISTA DE GESTãO SOCIAL E AMBIENTAL), THE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT JOURNAL (REVISTA DE GESTãO SOCIAL E AMBIENTAL , 3, 1, ISSN:1981982X
mohd shafiq bin sahimi, arwansyah bin kirin, lutfan jaes, amirulhakim
(2024) Sociology Of Totems, Myths, And Tawhid: Exploring The Interplay Between Symbolism And Theology With Critical Analysis Of Theological Or Mythical Stage Of August Comte’S Law Of Three Stages, RGSA REVISTA DE GESTãO SOCIAL E AMBIENTAL, COMITê CIENTíFICO INTERINSTITUCIONAL , 3, 01, ISSN:1981982X
ARWANSYAH BIN KIRIN, SHAKILA BINTI AHMAD, FAISAL HUSEN ISMAIL, ARIFKI BUDIA WARMAN, RAMDAN BABA
(2024) The Effect Of Spiritual Therapy Intervention On The Risk Mental Health Disorders Among Flood Victims , REVISTA DE GESTAO SOCIAL E AMBIENTAL, (UNITED STATES OF AMERICA) , 3, 1, ISSN:1981982X
ARWANSYAH BIN KIRIN, AHMAD HAMIDI, NURUS SHALIHIN, AMELIA PERMATA SARI
(2023) Bibliometric Analysis Of Male Domination Articles Since 1958-2022, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL, UTHM , 12, 95, ISSN:26007940
ARWANSYAH BIN KIRIN, ARIFKI BUDIA WARMAN
(2023) Impak Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Gaya Hidup Pelajar Uthm Pagoh, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 2, 1, ISSN:25048562
Riska Fauziah Hayati, Okto Viandra Arnes, Arwansyah bin Kirin
(2023) Innovation Of Online Zakat Institutions: Opportunities And Challenges In The Era Of Smart Society 5.0, MILREV: METRO ISLAMIC LAW REVIEW , IAIN METRO , 11, 175, ISSN:2986528X
ARWANSYAH BIN KIRIN, CECEP SOLEH KURNIAWAN
(2023) Kejadian Buli Siber Dalam Kalangan Pelajar Uthm Dan Implikasi Terhadap Kemurungan, JURNAL PERSPEKTIF, UPSI , 12, 53, ISSN:1985496X
ARWANSYAH BIN KIRIN, SHAKILA BINTI AHMAD, MUHAMMAD MASRURI, SITI MARPUAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, NOR SHELA SALEH
(2023) Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Dan Tanqih Al-Qaul Oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadis, JOURNAL OF HADITH STUDIES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , 6, 34, ISSN:25501488
ARWANSYAH BIN KIRIN, SAVRI YANSAH
(2023) Metodologi Penulisan Hadis Kitab Nasa¿Ih Al-Diniyyah Oleh Abdullah Al-Haddad, JOURNAL OF HADITH STUDIES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , 12, 66, ISSN:25501488
ARWANSYAH BIN KIRIN, NIK KAMAL WAN MUHAMMED, AHMAD HAMIDI, MUHAMMAD DENI PUTRA
(2023) Pengaruh Media Sosial Terhadap Insomnia Dalam Kalangan Pelajar Uthm Pagoh, E-BANGI, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) , 5, 115, ISSN:1823884x
Faisal Husen Ismail, Che Adenan Mohammad,Mohamad Shahrudin Rashid Ali, Arwansyah Kirin, Fitriah M. Suud, Ahmad Sharifuddin Mustapha
(2023) Punca Dan Kesan Pencemaran Alam Sekitar: Kajian Kes Pelajar Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), HUMAN SUSTAINABLE PROCEDIA, UTHM , 11, 25, ISSN:27105962
Arifki Budia Warman , Wahyu Abdul Jafar , Musda Asmara, Arwansyah bin Kirin, Sheikh Adnan Ahmed Usmani
(2023) Reforming Marriage Registration Policies In Malaysia And Indonesia, BESTUUR, UNIVERSITAS SEBELAS MARET , 8, 61, ISSN:27224708
ARWANSYAH BIN KIRIN, SHAKILA BINTI AHMAD, AHMAD SHARIFUDDIN, CHE ADENAN BIN MOHAMMAD & ESKARNI USHALLI
(2023) Tahap Kesedaran Pelajar Terhadap Kebersihan Persekitaran Kolej Dan Kampus Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), JURNAL PERSONALIA PELAJAR, UKM , 6, 53, ISSN:26009021
ARWANSYAH BIN KIRIN, WAN AINAA MARDHIAH, SITI MARPUAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, MUHAMMAD MASRURI, RIKI RAHMAN
(2023) The Book Of Nasa¿Ih Al-`Ibad And Tanqih Al-Qaul By Shaykh Nawawi Al-Banteni: A Comparative Study On The Method Of Syarh Hadith, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 1, 109, ISSN:22226990
ARWANSYAH BIN KIRIN, SAVRI YANSAH
(2023) The Role Of An Islamic Forum (Majelis Taklim) Al-Hidayah To Improve Communities¿ Religious Comprehension, ACADEMIC JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP, INDONESIA , 5, 157, ISSN:25803174
Faisal Husen Ismail, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Bin Mustapha, Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari, Arwansyah Bin Kirin, Fitriah M. Suud
(2022) Analysis Of The Islamic Communication Model In The Communication Of The Covid-19 Pandemic, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 10, 2583, ISSN:22226990
Nor Shela Saleh*, Mohd Shafie Rosli, Khairunesa Isa, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali & Arwansyah Kirin
(2022) Digital Education Flexibility Intervention Pioneers Graduates' Employability Skills, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 12, 37, ISSN:26829142
ARWANSYAH BIN KIRIN, PUAN WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, HJ.ABD SHAKOR BIN BORHAM, Dr.SITI MARPUAH
(2022) Distance Learning During Pandemic Covid-19: Implications To The Mental Health Of Uthm Pagoh Students, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 5, 45, ISSN:26370581
ARWANSYAH BIN KIRIN, FAISAL HUSEN ISMAIL, MUHAMMAD IKRAM BIN ABU HASSAN
(2022) Manhaj Shaykh Nawawi Al-Banteni Dalam Mensyarahkan Hadis-Hadis Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad, JOURNAL OF HADITH STUDIES, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) , 6, 76, ISSN:25501488
CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, FAISAL HUSEN ISMAIL, ARWANSYAH KIRIN
(2022) Pengurusan Kewangan Islam: Ke Arah Kesejahteraan Kewangan Institusi Keluarga Di Malaysia Semasa Pandemik Covid-19/ Islamic Financial Management: Towards The Financial Wellness Of Family Institutions In Malaysia During The Covid-19, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI (JIMK), UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) , 1, 282, ISSN:19857667
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Abdul Qahhar Ibrahim, Muhammad Misbah
(2022) Reciting The Quran And Friendship Online As A Method Of Post-Covid-19 Soul And Mental Care, JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES, UNIV BABES-BOLYAI , 7, 84, ISSN:15830039
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Irwan Mohd Subri, Azman Ab Rahman, Arwansyah Kirin, Faisal Husen Ismail
(2022) Recycling Ablution Water (Wudu¿) Using Membrane Water Treatment: A Study From Fiqh Halal Perspective, JURIS (JURNAL ILMIAH SYARIAH), INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR , 11, 173, ISSN:25802763
ARWANSYAH BIN KIRIN, RAJA MUHAMMAD KADRI
(2022) Strategi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Membaca Dan Menghafal Al-Quran Di Sd Sabbihisma Padang Sumatra Barat, JOURNAL OF QURAN AND TAFSEER STUDIES, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, INDONESIA , 8, 133, ISSN:28282779
Muhammad Masruri1, Arwansyah Kirin, Faisal Husen Ismail, Che Adenan Mohamad, Imam Tabroni, Nik Kamal Wan Mohamad
(2022) Strategi Nabi Saw Menangani Penularan Penyakit Yang Mencapai Tahap Pandemik, HADIS, INHAD KUIS , 6, 25, ISSN:25501585
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Hafizah Binti Ahmad, Wan Shahira Mardhiah binti Wan Zahari
(2022) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Aplikasi Dalam Talian Dan Sikap Pensyarah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Semasa Pandemik Covid-19, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTRE , 2, 1, ISSN:26370581
ARWANSYAH BIN KIRIN, SITI MARPUAH, WAN AINAA MARDHIAH, AHMAD SHARIFUDDIN
(2022) Tahap Pengetahuan Dan Amalan Hadis Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Warga Pesantren Di Sumatera (Indonesia), JURNAL HADHARI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) , 12, 53, ISSN:19856830
ARWANSYAH BIN KIRIN, PUAN WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, Dr. AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, PUAN SHAKILA BINTI AHMAD, CIK SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR, ENCIK NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED
(2022) The Criteria Of Hadith Mawdu¿ In The Book Of Silsilah Al-Ahadith Al-Da¿Ifah Wa Al-Mawdu¿Ah By Al-Albani, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 5, 76, ISSN:19857667
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Ubaidillah
(2022) The Implementation Of Islamic Religious Guidance Classes Among Mualaf During The Covid-19 Pandemic Season, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL, UTHM, UTHM , 12, 66, ISSN:22298940
ARWANSYAH BIN KIRIN, MUHAMMAD MASRURI
(2022) The Method Of Shaykh Nawawi Al-Banteni In Hadith Commentaries Of Tanqih Al-Qaul, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, IAIN KUDUS INDONESIA , 6, 179, ISSN:2460755X
Faisal Husen Ismail, Sabirin, Wan Ainaa Mardhiah Bin Wan Zahari, Kana Safrina, Arwansyah Bin Kirin
(2022) The Practice Of Reading Al-Qur'An Among Islam Youths, JOURNAL OF QURAN AND TAFSEER STUDIES, DEPARTMENT OF AL-QUR'AN AND TAFSEER STUDIES, FACULTY OF ISLAMIC STUDIES, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA , 9, 1, ISSN:28282779
Faisal Husen Ismail, Jasni Sulong, Zaitun Muzana, Sabirin, Arwanyah Bin Kirin
(2022) Vigilantism Among The Community In Aceh Against The Accused Of Violating The Shariah Criminal Law, AL-IHKAM: JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL, FACULTY OF SHARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA , 12, 531, ISSN:1907591X
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) A Study On The Implementation Of Islamic Religious Guidance At The Malaysia Chinese Muslim Association (Macma) Johor State, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Arwansyah bin Kirin,Siti Marpuah, Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail
(2021) Analisis Kitab Rujukan Hadis Yang Digunakan Dalam Kitab Ta'Lim Al-Muta'Allim Oleh Shaykh Al-Zarnuji, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus , 6, 131, ISSN:2460755X
Arwansyah bin Kirin,Wan Ainaa Mardhiah,Faisal Hussein Ismail,Norhafizah,Abd Shakor,Siti Marpuah.
(2021) Analysis Of Da'If & Mawdu' Hadith In The Book Of Ta'Lim Al-Muta'Allim By Shaykh Al-Zarnuji, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION , 4, 614, ISSN:13094653
ARWANSYAH BIN KIRIN, LINAYATI LESTARI, SRI LANGGENG RATNASARI, ERVIN NORA SUSANTI, RONA TANJUNG, GANDHI SUTJAHJO
(2021) Effect Of Work Achievement, Incentives, Discipline And Leadership Style On Employee Performance, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 166, ISSN:26829142
Arwansyah bin Kirin, Siti Marpuah, Muhammad Masruri
(2021) Hadis Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Nawawi Banten : Analisa Terhadap Konten Hadis, HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA), HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA) , 1, 1, ISSN:25803972
Faisal Bin Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Abdul Shakor Borham, Che Adenan Bin Mohammad, Zaitun Muzana
(2021) Integrity Framework Of Islamic Leadership In Disaster: Perspective Of Surah Yusuf, RIGEO REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, WWW.RIGEO.ORG , 11, 194, ISSN:21460353
Faisal, H.I, Arwansyah, K., Che adenan, M., Abd Shakor, B. & Masruri, M
(2021) Kajian Meta- Analisis Inovasi Pengajaran Usul Fiqh Di Indonesia, HUDAN LINNAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, FACULTY OF DAKWAH IDIA AL-AMIEN PRENDUAN , 2, 21, ISSN:25803409
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) Kajian Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru China Muslim (Macma) Negeri Johor, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Muhammad Misbah, Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2021) Konsep Terapi Nabi Saw Sebagai Alternatif Dalam Menangani Penyakit Fizikal Dan Spiritual, AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, AL-HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTER , 1, 130, ISSN:26370581
Arwansyah bin Kirin, Hafizuddin Sutimin, Tang Yung Pong, Liew Ai Poh, Siti Marpuah
(2021) Membina Laman Web (Website) Menggunakan Google Sites Untuk Kelestarian Ekonomi, JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI), JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI) , 1, 24, ISSN:2775-939
Arwansyah bin Kirin, Faisal bin Husen ismail, Abd Shakor bin Borham
(2021) Metodologi Penulisan Hadis Oleh Al-Zarnuji Dalam Karya Ta'Lim Al-Muta'Alim, JURNAL HADHARI , UKM PRESS , 6, 37, ISSN:19856830
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) Pelaksanaan Pengajian Hadis Bagi Tuna Netra Di Malaysia: Isu Dan Tantangan, RIWAYAH: JURNAL STUDI HADIS, PROGRAM STUDI ILMU HADIS, FAKULTAS USHULUDDIN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS , 12, 273, ISSN:2460755X
Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin, Zaitun Muzana
(2021) Pencegahan Penularan Covid-19: Analisis Persediaan Menurut Islam, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR IS-LAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 8, 55, ISSN:27735508
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husin Ismail, Muhamad Masruri, Siti Marpuah, Che Adenan Mohammad
(2021) Pengajaran Dan Pembelajaran Metode Face To Face Dan Pjj Online: Perbandingan Dan Impak Terhadap Students Uthm Johor Malaysia Semasa Pandemi Covid-19, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO , 4, 206, ISSN:26546477
Arwansyah bin Kirin, Husein Ritonga, NurulHidayah Tumadi,Hadri Hasan
(2021) The Concept Of Syariat Teaching In Samawi Religion In The Books Of The Story Of Civilization By Will Durant, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 6, 23, ISSN:22298940
Musradinur, Faisal Husen Ismail, Sabirin, Arwansyah Kirin, Zaitun Muzana
(2021) The Contribution Of Islamic Educational Institutions To The Change Of Social Life Of Gayo Plateau People During Covid- 19, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, PUBLISHED BY HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 4, 892, ISSN:22226990
Norhafizah Ahmad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari & Arwansyah Kirin
(2021) The Implementation Of Hadith Studies For Visually Impaired People In Malaysia: Issues And Challenges, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 101, ISSN:26829142
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Ummi Mahmudah and Syarifah Normawati
(2021) The Implications Of Modern Technology (Gadjet) For Students Learning Development In University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 588, ISSN:13094653
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Abd Shakor bin Borham, Arwansyah Kirin, Muhammad Misbah, Masykur, dan Imam Tabroni
(2021) The Perspective Of Al-Sunnah Al-Nabawiyyah To Handle The Outbreak Of A Pandemic Disease, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 686, ISSN:13094653
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Norhafizah Ahmad, Siti Marpuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Water Treatment And Purification In Fiqh Perspective, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TüRKBILMAT E¿ITIM HIZMETLERI , 4, 594, ISSN:13094653
Arwansyah bin Kirin
(2020) Analisis Hadith Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Ta¿Lim Al-Muta¿Alim Oleh Shaykh Al-Zarnuji , PERADA: JURNAL STUDI ISLAM KAWASAN MELAYU, PERADA: JURNAL STUDI ISLAM KAWASAN MELAYU , 12, 163, ISSN:26556626
Zainol, N. Z. N., Abd Majid, L., Husen Ismail, F., & Kirin, A.
(2020) Criticism Of Liberal'S Call For Freedom Of Thought In Ijtihad, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD), UTHM , 1, 76, ISSN:26829142
Arwansyah bin Kirin
(2020) Karya Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Bantani Dan Siraj Al-Talibin Oleh Shaykh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi Al-Kediri; Kajian Perbandingan Terhadap Metode Penulisan Hadith, JURNAL USULUDDIN, JURNAL USULUDDIN AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA , 6, 33, ISSN:13943723
Ismail, F. B. H., Kirin, A., Masruri, M., & Marpuah, S.
(2020) The Impact Of Covid-19 Pandemic To Worship, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES , HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 11, 256, ISSN:22226990
Arwansyah, Faisal Ahmad Shah
(2017) Eksistensi Al-Quran Dalam Kitab Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Banteni, TAJDID, JURNAL TADID IAIN JAMBI INDONESIA , 5, 189, ISSN:25023063
Arwansyah bin Kirin, Faisal Ahmad Shah
(2017) Peranan Al-Quran Dalam Kitab Nasa'Ih Al-'Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Bantani (The Role Of The Holy Quran In The Book Nasa'Ih Al-'Ibad By Shaykh Nawawi Al-Bantani), JURNAL HADHARI, JURNAL HADHARI UKM , 5, 113, ISSN:19856830
Arwansyah bin Kirin, Faisal Ahmad Shah
(2015) Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara, KONTEKSTUALITA: JURNAL PENELITIAN SOSIAL KEAGAMAAN, JURNAL KONTEKSTUALITA IAIN JAMBI INDONESIA , 5, 69, ISSN:25481770
Media Digital
-
(2023) Pembahagian Moral, UTHM , ISBN:-
Arwansyah bin Kirin
(2021) Pengajian Moral Uthm Pagoh, Youtube.com , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Arwansyah Kirin, Shakila Ahmad, Fitriah Suud
(2023) Impak Covid-19 Terhadap Minat Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar, UTHM , 56, ISBN:27105962
Arwansyah bin Kirin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila binti Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Shafiq Sahimi, Faisal Husen Ismail
(2023) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Perkhidmatan Pusat Kesihatan Universiti (Pku) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Cawangan Pagoh, UTHM , 59, ISBN:27105962
Arwansyah bin Kirin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila binti Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Shafiq Sahimi
(2023) Tahap Kepuasan Pelajar Uthm Pagoh Terhadap Makanan Yang Dijual Di Kafeteria, UTHM , 138, ISBN:27734781
Arwansyah Kirin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2022) Impak Game Online Terhadap Moral Dan Sosial Pelajar: Kajian Kes Pelajar Uthm Pagoh, UTHM , 25, ISBN:27734781
Arwansyah Kirin, Ahmad Sharifuddin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Faisal Husen Ismail, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah
(2022) Impak Negatif Media Sosial Terhadap Akademik Pelajar : Kajian Kes Pelajar Uthm, UTHM , 16, ISBN:27105962
ARWANSYAH BIN KIRIN, WAN AINAA MARDHIAH, FAISAL HUSEN ISMAIL, KHAYRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY
(2022) Level Of Knowledge And Dissemination Of Da¿If And Mawdu¿ Hadiths In The Book Of Nasa¿Ih Al-¿Ibad By Pesantren¿S Residents In Sumatera, Indonesia, ATLANTIS PRESS , 174, ISBN:23525398
Faisal Husen Ismail, Nur Zainatul Nadra Binti Zainol, Muhammad Masruri, Abdul Shakor Borham, Arwansyah Kirin, Zaitun Muzana
(2022) Quranic Perspective On Disaster Management: Analysis From Prophet Yusuf A.S History, ATLANTIS PRESS , 187, ISBN:23525398
MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, MUHAMMAD MASRURI, AZIZUL AZRA ABDUL RAZAK, ARWANSYAH KIRIN, SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD
(2021) Cabaran Semasa Dalam Usul `Aqidah Islam Berkait Pemahaman Sifat-Sifat Khabariyyah Allah S.W.T., UTHM , 78, ISBN:9789672616504
Arwansyah bin Kirin,Shakila Ahmad, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Ahmad Sharifuddin Mustapha,
(2021) Impak Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Online: Kajian Kes Terhadap Pelajar Sekolah Rendah, Menengah Dan Universiti Semasa Pandemik Covid-19, UTHM , 127, ISBN:27734781
Sulistyowati Gandariah Afkari, Siti Marpuah, Ridhoul Wahyudi, Arwansyah Kirin, Heru Saiful Anwar
(2021) Kompetensi Pedagogis Nabi Muhammad Saw Sebagai Guru, UTHM , 241, ISBN:9789672616504
Arwansyah bin Kirin
(2021) Metode Syarahan Hadith Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Shaykh Nawawi Al-Banteni, UTHM , 3, ISBN:978-967-26165
Arwansyah bin Kirin, Wan Ainaa Mardiah
(2020) Hadith Writing Methodology In The Book Of Ta¿Lim Al-Mutaalim By Shaykh Al-Zarnuji, EUROPEAN UNION DIGITAL LIBRARY , -, ISBN:978-1-63190-2
Zulfikri, Arwansyah bin Kirin
(2020) Pandangan Hamka Terhadap Pengkajian Ulum Al-Quran Dalam Tafsir Al-Azhar, UTHM , 76, ISBN:27734781

YearDescriptionLevel
2024External Assessor / External Reviewer for PENILAI ARTIKEL DALAM JURNAL AL-IRSYAD UIS, UNIVERSITI ISLAM SELANGOR, Malaysia, May 2024 National
2023External Assessor / External Reviewer for PENILAI JURNAL AL-SHAFI'I BRUNEI DARUSSALAM, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI, Brunei Darussalam, August 2023 International
2023 - 2024 Committee Member for PROMOSI PROGRAM PASCASISWAZAH PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 - 2024 Speaker for PROGRAM QOLBUN SALIM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Guest Speaker for PROGRAM TAZKIRAH ISRA' DAN MIKRAJ ANJURAN TRANSFORM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Guest Speaker for PROGRAM TAZKIRAH AMBANG RAMADAN ANJURAN TRANSFORM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023External Assessor / External Reviewer for PANEL PAKAR FASA ANALISIS KANDUNGAN DAN FASA PEMBANGUNAN MODEL BAGI MELENGKAPKAN PENGAJIAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR , Malaysia, April 2023 National
2023 - 2025 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023Academic Editor / Editor for REVIEWER JURNAL ISLAMIKA INSIDE UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, Indonesia, May 2023 National
2023 - 2026 External Assessor / External Reviewer for REVIEWER JURNAL AL-QALAM MGMP-PAI SMP TANJUNG JABUNG, JAMBI, MGMP-PAI SMP TANJUNG JABUNG, JAMBI, Indonesia, May 2023 International
2023Moderator for PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI-3 ISWAJ UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 National
2023Speaker for SEMPENA MINGGU HALUAN SISWA PROGRAM SARJANA MUDA SEM 1 2023-2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Guest Speaker for PROGRAM KEM MOTIVASI, KOLEJ VOKASIONAL PAGOH, Malaysia, November 2023 District
2023Moderator for WEBINAR WACANA ILMIAH, JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2022Guest Speaker for WEBINAR INTERNATIONAL, UNIVERSITI ISLAM NEGERI BATU SANGKAR , Indonesia, October 2022 International
2022 - 2024 Programme Coordinator for MoU ANTARA UTHM DAN UIN BATU SANGKAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for JAWATANKUASA PERUNDINGAN PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University

YearDescription
2023 External Assessor / External Reviewer for PENILAI JURNAL AL-SHAFI'I JURNAL ANTARABANGSA KAJIAN ISLAM KONTEMPORARI, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI , Brunei Darussalam, January 2023
2023 Supervisor for APPOINTMENT AS MASTER?S PROJECT SUPERVISOR FOR MIST STUDENT, OPEN UNIVERSITI MALAYSIA, Malaysia, September2023

YearDescriptionLevel
2024 for LAWATAN WAQAF AL-RISALAH MADRASAH ALIYAH SUMATERA BARAT, INDONESIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024, January 2024 University
2024Guest Speaker for PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA ISRAK DAN MI'RAJ SIRI II TRANSFORM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2024, February 2024 University
2024 - 2025 Programme Coordinator for PENYELARAS SEKOLAH BAGI PROGRAM SEKOLAH ANGKAT PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024, April 2024 - December 2025 University
2023Member for BENGKEL PENULISAN ARTIKEL JURNAL SCOPUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023Member for BENGKEL PBL PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023, August 2023 University
2023Committee Member for PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI KE -3 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023Member for PROGRAM KOLOKIUM PENSYARAH TAMU PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2022Guest Speaker for PROGRAM SALAM NUZUL AL-QURAN FTK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022Committee Member for WEBINAR WACANA ILMIAH JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022, June 2022 University
2022Committee Member for WEBINAR WACANA ILMIAH JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 University
2022 - 2023 Committee Coordinator for SEKOLAH ANGKAT PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - December 2023 University
2022Committee Member for PROGRAM WEBINAR ANTARABANGSA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022Guest Speaker for MINGGU HALUAN SISWA PROGRAM SARJANA MUDA UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for JAWATANKUASA MoU DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022Member for PROGRAM IHYA RAMADAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022 - 2023 Member for JAWATANKUASA MOBILITI DAN PEMBANGUNAN PELAJAR PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 KURSUS KEBERSAMAAN DAN GAP: FAHAMI DAN SANTUNI
UTHM / SECARA ATAS TALIAN/ MICROSOFT TEAM
06/05/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 BENGKEL KEMASKINI FAIL KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) SEMESTER 1 SESI 2023/2024, SEM KHAS SESI 2023/2024
UTHM / Bilik Seminar Lestari 2, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM
03/03/2024 - 04/03/2024
2024 BENGKEL PENINGKATAN PENGUASAAN KURSUS FALSAFAH DAN ISU SEMASA JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
25/02/2024 - 26/02/2024
2024 BENGKEL PENULISAN BUKU (TESIS KE BUKU)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
20/02/2024
2024 PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA ISRAK DAN MIKRAJ SIRI 2
UTHM / Microsoft Teams
05/02/2024
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPUK (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
14/12/2023
2023 CERAMAH STRATEGI KETERLIHATAN DAN JARINGAN PENSYARAH PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / GALERI ILMU PPUK UTHM
26/11/2023
2023 BENGKEL PENULISAN JURNAL SCOPUS PENGAJIAN ISLAM, JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / GALERI ILMU PPUK UTHM
26/09/2023
2023 PROGRAM WACANA ILMIAH JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / AUDITORIUM 2 DAN 3 HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH
08/09/2023
2023 TAKLIMAT PENERBITAN BUKU TEKS (UMUM/MAKMAL)BERSAMA PEJABAT PENERBIT
UTHM / KAMPUS PAGOH UTHM
20/08/2023
2023 BENGKEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL); PEMBINAAN TRIGGER SEBAGAI PENGGERAK AKTIVITI FILA TABLE, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
02/08/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI PPUK
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU
21/05/2023
2023 KURSUS TEKNIK RAKAMAN VIDEOGRAFI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL KOMPUTER ARAS BAWAH, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
18/05/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 5
UTHM / PLATFORM ZOOM
21/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) ANJURAN PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
23/02/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 PROGRAM TAZKIRAH SEMPENA SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ ANJURAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)
UTHM / Google Meet
13/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN SEMESTER I SESI 20222023
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
16/12/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF MATA PELAJARAN UMUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK UTHM
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
15/12/2022 - 17/12/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MATLAMAT MAMPAN (MYSDG WORKSHOP)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR, UTHM
07/12/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/10/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA HIBRID JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK UTHM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN APLIKASI ZOOM DAN FB LIVE JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK (GALERI ILMU PPUK)
08/09/2022
2022 MAJLIS SAMBUTAN AWAL MUHARRAM 1444H/2022M
PUSAT ISLAM , UTHM / ZOOM MEETING
28/07/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 BENGKEL GERAK KERJA PEMURNIAAN DOKUMEN MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM (PPUK)
UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR.
24/01/2022 - 26/01/2022
2022 CONTRIBUTION OF MUHAMMADIYAH MOVEMENT TO SCIENCE AND GLOBAL HUMANITY
LAIN-LAIN / Virtual (Zoom)
14/01/2022 - 15/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM
UTHM / ONLINE
18/08/2021
2021 SESI TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ANGKAT
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 ICT AND DIGITAL LITERACY FOR TEACHERS AND INSTRUCTORS SESSION 1
FPTV / ONLINE PLATFORM
18/01/2021 - 19/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2024 BUKU TERLARIS TERBITAN 2023 MODUL PENGAJIAN ISLAM
HADIAH KATEGORI
PENERBIT UTHMUNIVERSITI
2024 BUKU TERLARIS TERBITAN 2023 MODUL FALSAFAH DAN ISU SEMASA
HADIAH KATEGORI
PENERBIT UTHMUNIVERSITI
2023 BUKU TERLARIS TERBITAN 2023 MODUL PENGAJIAN MORAL
HADIAH KATEGORI
PENERBIT UTHMUNIVERSITI
2023 ANUGERAH MAKALAH PROSIDING TERBAIK 2022
BEST PAPER
PENERBIT UTHMUNIVERSITI