Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564392
Ts. Dr. SYED BURHANUDDIN HILMI BIN SYED MOHAMAD

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2024)
SARJANA KEJURUTERAAN STRUKTUR , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2005)
SARJANA MUDA BANGUNAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2001)
DIPLOMA UKUR BAHAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Civil Engineering n.e.c.

Pengurusan projek pembinaan
Sistem Penyelenggaraan bangunan
Penjadualan dan penyelenggaraan bangunan warisan
Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Warisan

DateDescription
01/07/2024 - 30/06/2026 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jabatan Kejuruteraan Awam
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Geostructure & Rehabilitation (GSR)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Industrial Engineering Operation Management (IEOM Society) Associate Member Antarabangsa
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2011 - 9999Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Corporate Member Kebangsaan
2020 - 2025International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2018 - 2025Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2019 - 2023Board of Quantity Surveyors Malaysia Juruukur Bahan Technologist Kebangsaan
2005 - 2018The Chartered Institute of Building (CIOB) Ahli Antarabangsa
2012 - 2017American Concrete Institute (ACI) - KL Chapter Associate Member Antarabangsa
2011 - 2017Malaysian Structural Steel Association (MSSA) Ahli Kebangsaan
2009 - 2017Malaysian Society For Engineering & Technology (MySET) Member Kebangsaan
2006 - 2017Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) Probationer Member Kebangsaan
2016 - 2016Society of Engineering Education Malaysia (SEEM) Ahli Kebangsaan
2010 - 2010The Chartered Institute of Building (CIOB) Ahli Biasa Antarabangsa
2009 - 2009Malaysian Society For Engineering & Technology (MySET) Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2024 Contract And Estimation [BFC35503], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KARNIVAL GEGAR FKAAB 2023, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Contract And Estimation [BFC35503], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Contract And Estimation [BFC35503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Coordinator for Kursus BFC35503 Kontrak dan Taksiran, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Course Coordinator for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Sem 2 sesi 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF), FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI TAJUK PROJEK SARJANA MUDA I FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA SEMESTER I SESI 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Contract And Estimation [BFC35503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Contract And Estimation [BFC35503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for MOOC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Course Coordinator for PEMURNIAN SILIBUS MELIBATKAN ELEMEN INTREPRENEURSHIP INTEGRATED EDUCATION (TECHNOPRENEUR), PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN (BFF), JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Economy [BFC44602], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Building Services Technology 2 [BBY10405], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Structure Analysis [BFC21403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Building Maintenance [BFB40903], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Contract And Estimation [BFC31602], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechanical & Electrical System [BFC32602], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2012 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical And Electrical System [BFC3153], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical And Electrical System [BFC32603], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [MFA10103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Building Maintenance [BFB4093], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Construction Plant [BFP4023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Project Financial Management [BFP4053], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Builiding Construction [BFB4083], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [MKA1103], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Contract And Estimation [BFC2022], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Builiding Construction [BFB4083], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Engineering [MKA1103], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Contract And Estimation [BFC2022], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Contract And Estimation [BFC2022], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Building Services [BFC3072], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q737 Comparative Analysis of Industry-driven Project Implementation across the Technology Specialization Learning Spectrum Ahli 30/06/2026
Q739 Incorporation of Industry Case Study for Practice-oriented Learning Enrichment of Civil Engineering Studies (FKAAB) Ahli 30/06/2026
Q044 SUSTAINABLE MAINTENANCE APPROACH FOR HERITAGE BUILDING THROUGH GREEN MAINTENANCE CONCEPT MODEL Ahli 30/04/2024
H750 Determination of Effective Maintenance Programme Implementation for Better Approach in Heritage Building Maintenance Works. Ketua 14/05/2023
U847 Determination of Implementation MS 2593:2015 against Current Practice for Better Provision of Temporary on-Site Accommodation for Construction Labours Ketua 29/02/2020
1578 A Methodology in Improving Industrialized Building System (IBS) Production Process Using Lean Construction as an Innovative Approach Ahli 31/01/2019
U933 Criteria for adaptive reuse of old shop houses Ahli 31/08/2018
0288 Engineering Approach System to Assess the Deterioration of Reinforced Concrete Building Structures Ketua 31/10/2009

Book Chapters
Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Saafilah Abd Rahman, Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad
(2023) A Review On The Effects Of Abrasive Cleaning Techniques On Heritage Building Conservation, Facility Management In The 21st Century. 3rd Edition, UTHM , 85, ISBN:9786297566955
Mhd Safingi, U.A.A, Syed Mohamad, S.B.H., Yunus, R. & Deraman, R.
(2019) Study On The Relationship Of Worker¿S Productivity And Time Completion In Construction Activity, Sustainable Construction And Building Technology Series 3, UTHM , 29, ISBN:9789672306719
Rafikullah Deraman, Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohammad, Zainal Abidin Akashah, Muhammad Fikri Hasmori, Mohd Nasrun Mohd Nawi
(2018) Adopting Condition Survey Protocol (Csp) For Building Defects Analysis Of Melayu House, Sarawak Cultural Village, Issues In Built Environment, UTHM , 129, ISBN:9789672216605
General Publications
zana ar
(2014) Construction Engineering, UTHM
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2008) Building Services (Bfc 3072), UTHM
Journal
Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad, Mohammad Ashraf Abdul Rahman, Azeanita Suratkon & Farah Shahrin.
(2023) Tourists' Perspectives On Condition Of Heritage Buildings And Resiliency Of The Heritage Tourism Industry In Melaka, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 5, 250, ISSN:21803242
Mohd Norazam Yasin , Mairizal , Rosli Mohamad Zin , Md Yusof Hamid , Noraziah Wahi , Dabo Baba Hammad , Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad , Mohd Azuan Zakaria
(2022) Deferred Maintenance Of Public University Buildings In Malaysia: A Preliminary Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 114, ISSN:2229838
Mohd Abdullah, M.S., Suratkon, A., Syed Mohamad, S.B.H.
(2020) Criteria For Adaptive Reuse Of Heritage Shop Houses Towards Sustainable Urban Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 4, 42, ISSN:26007959
Media Digital
Syed Burhanuddin Hilmi b. Syed Mohamad
(2020) Accident And Incident In Osh, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
S B H Syed Mohamad, M A A Rahman, A Suratkon, R Deraman and M N Zakaria
(2024) Developing A Conceptual Framework Of Building Maintenance Driving Factors For Effective Heritage Building Maintenance Programme In Malaysia, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17551315
Shujauddin Sohoo, Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad, Riduan Yunus & Mansoor Ahmed Memon
(2024) Mitigation Measures For Delay In Dam’S Project - A Case Study In Pakistan, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 050006-1, ISBN:0094243X
Shukur, M.M. & Syed Mohamad, S.B.H.
(2021) Comparative Study On The Effectiveness Of Building Maintenance Scheduling Between Two Multipurpose Hall Buildings, UTHM , 871, ISBN:27735184
Muhamad Syukry bin Mohd Radzuan, Syed Burhanuddin Hilmi b. Syed Mohamad, Zainal Abidin bin Akasah
(2020) Factors Influencing The Cost For Effective Heritage Building Maintenance Programme: Case Study In Ipoh, Perak., UTHM , 95, ISBN:27735184
Siti Khalijah Yaman, Norasyikin Khamis, Hairuddin Mohammad, Azeanita Suratkon , Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad , and Hasniza Abu Bakar
(2020) Observation Of Temporary Accommodation For Construction Workers According To The Code Of Practice For Temporary Construction Site Workers Amenities And Accommodation (Ms2593:2015) In Johor, Malaysia, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2014) A Review Of The Maintenance Performance Factors For Heritage Buiildings, Springer Science+Business Media Singapore Pte Ltd. , ISBN: 9789812872890
Syed Burhanuddin Hilmi Syed Mohamad, Zainal Abidin Akasah & Mohammad Ashraf Abdul Rahman
(2013) Factors Contributing To Building Maintenance Performance Of Heritage Buildings, SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA SINGAPORE , 851, ISBN:9789814585019
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2012) Project Crashing Impact To Labour, Productivity And Quality Of Work In Construction Project, UTHM
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2011) Engineering Approach System To Assess Defect And Deterioration Of Building Structures
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2010) Construction Site Workers Productivity (Case Study: Seremban, Negeri Sembilan)
Syed Burhanuddin Hilmi Bin Syed Mohamad
(2005) Corrosion Assessment On Reinforced Concrete And Its Service Life Prediction

YearDescriptionLevel
2024Assessor / Reviewer for Reviewer for the 4th Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024 International
2024Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON OF VIVA VOCE EXAMINATION SESSION - Master of Civil Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024 University
2024Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai pembentangan progress pelajar Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2024 University
2024 - 2025 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA (KKBP) JADUAL WAKTU AKADEMIK (UG & PG) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2024Chairman for Pengerusi Panel Penilai TTAC MBOT untuk tujuan penilaian Kitaran Baharu Akreditasi Penuh program Diploma Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Segamat, Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC), Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, July 2024 National
2024Assessor / Reviewer for Reviewer for The 3rd International Conference on Civil Engineering and Construction Technology (ICECon2024), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Malaysia, March 2024 International
2023 - 2025 Head for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PANEL KLUSTER KEJURUTERAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN (KKBP) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for Reviewer at the 7th International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability (IConCEES 2023) held from 9th to 10th October 2023 at Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 International
2023Committee Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS JAWATANKUASA KUALITI MS ISO 9001 : 2015 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University

YearDescription
2024 Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI TAJUK PROJEK S,ARJ1ANA MUDA I FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA SEMESTER II SESI 2023/2024 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2024
2024 Examiner for Jeurane Alto Anak Jarup, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Kavileysh A/L Kanakan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Marvin A/L Saravanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Syiz Danial Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Noor Haziyana Binti Mohd Sharifuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Izzati Binti Mohd Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Adrina Yasmin Binti Ahmad Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Nabila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Phang Jun Liang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Raphaella Alexandra Binti Charles, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Syahrul Khalidi Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Wan Muhammad Idlan Danish Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Ainisya Fazreen Binti Muhammad Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Gan Lily, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhamad Aqeel Zikry Bin Dahlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur'Azimah Binti Karia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Ruqaiyyah Al Qudsiyyah Binti Che Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PRA-AKREDITASI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN (BBY) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assistant Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON?S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA VOCE) ? ONLINE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Auditor for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI PRA-AKREDITASI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN (BBY), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Auditor for PROGRAM AUDIT KUALITI DALAMAN UTHM-FPTV 10-12 September 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Examiner for Balayokee A/L Vathivellu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Balayokee A/L Vathivellu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Foo Chee Heng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Kavileysh A/L Kanakan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Liew Jia Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Marvin A/L Saravanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alif Bin Tamliha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alif Bin Tamliha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aliff Haiqal Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amir Haiqal Bin Md Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Amir Haiqal Bin Md Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Furqan Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Syiz Danial Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Haziyana Binti Mohd Sharifuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Iskandar Bin Norsham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Atika Binti Faizol Kamar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Atika Binti Faizol Kamar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Izzsabrina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Nabila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharvvin Kumar A/L Karthikesh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharvvin Kumar A/L Karthikesh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Hamizah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Hamizah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tay Zi Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zakariye Abdullahi Roble, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Abu Hafizuddin Bin Abu Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Abu Hafizuddin Bin Abu Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Aimi Najla Binti Ahmad Tazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Aimi Najla Binti Ahmad Tazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Boo Xue Hang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Gan Lily, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Loh Kah Keong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Ikmal Bin Abdul Hadi Kamel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Ikmal Bin Abdul Hadi Kamel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nadya Hanim Binti Saipol Bahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur'Azimah Binti Karia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for LANTIKAN PENYAMBUNGAN PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC) LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), MBOT, Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI FKAAB INNOVATION WEEK (InNow) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PRA,AKREDITASI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGT KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN} DENGAN KEPUJIAN {BNC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Assistant Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON?S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA VOCE) ? ONLINE PhD Aslila binti Abdul Kadir, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Auditor for JURUAUDIT BAGI AUDIT DALAMAN STSTEM PENGURUSAN KUALIT! (SPK) ISO 9OOI UNIVERSITITUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Co-supervisor for Eizzad Amirul Arash Bin Mohd Nizam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Foo Chee Heng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Liew Jia Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aliff Haiqal Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Haziq Danial Bin Rais Bambang Noto Kusumo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Iskandar Bin Norsham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzsabrina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Afza Nazifa Binti Mohd Azam, Nk Engineering &Amp; Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Akmal Nizamuddin Bin Hazman, Prisma Kuat Earthwork, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Alifa Najihah Binti Mohd Norwawi, Alawiyyin Bina Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ang Wei Jie, Fl Loh Consultant, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Eizlan Haqeem Bin Mohamad Asari, Bergamo Design (M) Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamad Nakquddin Shah Bin Abu Bakar, Jabatan Kerja Raya Lipis, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aizul Izzuddin Bin Ramli, Jkr Daerah Kuantan , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zakwan Bin Mas Fawzi, Rumex (M) Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nabil Wafi Aiman Bin Haziyarulhisham, Bergamo Design (M) Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Noor Shazlina Binti Jumaat, Jabatan Pengairan Dan Saliran, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Aliyah Binti Othman, Mahsari Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Shazrin Atika Binti Zulkifli, Ash Engineering &Amp; Construction, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nursyuhani Binti Bukhari, Majlis Perbandaran Temerloh, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Nuraisyah Binti Mohd Sofri, Mizan Electrical &Amp; Civil Engineering, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Zafrullah Bin Zaminan, Masbely Enterprise Sdn. Bhd., 2022
2022 Referee for udge for Young Inventors Journal Paper Writing Competition 2022, Association of Science, Technology and Innovation, Malaysia, October 2022
2022 Supervisor for Aida Nazihah Binti Md Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Boo Xue Hang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Loh Kah Keong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Radzlan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nadya Hanim Binti Saipol Bahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syahira Afini Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurizzati Binti Zabidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurizzati Binti Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Husna Binti Suaadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Husna Binti Suaadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for PENYELIA FAKULTI UNTUK LATIHAN INDUSTRI (BFC 32904) BAGI SEMESTER 3 SESI 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Supervisor for Siti Nur Azieanis Binti Shaed Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmed Abdulmalek Abdulwahab Anaam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Asdia Fathiya Binti Simudah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Asdia Fathiya Binti Simudah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Atiqah Syahmina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faris Aiman Bin Roseli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faris Aiman Bin Roseli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Syafiqah Binti Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Keane Aldrige Anak Lawin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kesshala A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kesshala A/P Ramasamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hafiz Syamil Bin Ainual Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Morris Anak Jane, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahmi Bin Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ng Yik Jiunn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Aliya Shazwani Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Aliya Shazwani Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Asfardeen Bin Mohamed Azeem, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Najihah Binti Mohmad Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Ashyiqin Binti Nazaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Khadijah Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Zubaidah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Zubaidah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tee Kai Chun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yugashini A/P Rajendran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nor Amira Azwa Binti Jamion, Puncak Delima Construction, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Norazizan Binti Ramli, Preston Geocem Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Norfarah Izzati Binti Ab Aziz, Haikal Jurutera Perunding Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Akmalzatul Syazana Binti Mohd Yusof, Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Shujauddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Siti Norain Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Referee for Judge for ASTI Feynman Challenge 2021, Association of Science Technology and Innovation, Malaysia, July 2021
2021 Supervisor for Aida Nazihah Binti Md Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amirul Asyraf Bin Mohd Bekeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amirul Asyraf Bin Mohd Bekeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Zakwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Mohd Sayid Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Alif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Alif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Radzlan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Rusyaidi Bin Mohd Azri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Rusyaidi Bin Mohd Azri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syahira Afini Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Azieanis Binti Shaed Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC), Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT-TTAC), Malaysia, November 2020
2020 Examiner for Ahmed Abdulmalek Abdulwahab Anaam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anees Arisha Binti Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Atiqah Syahmina Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Fikri Bin Hishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lai Yen Kei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Looi Chee Yeen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Marham Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Hafiz Syamil Bin Ainual Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Morris Anak Jane, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alimshah Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ng Yik Jiunn, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur E'Zzati Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiyah Binti Uzni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Maisarah Binti Yusop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Munirah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurfadhilah Binti Md Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Khadijah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yugashini A/P Rajendran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Zakwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Mohd Sayid Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Izzul Hakim Bin Mohd Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Izzul Hakim Bin Mohd Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Mahathir Bin Abdul Shukur, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Mahathir Bin Abdul Shukur, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ngo Ching Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Farriz Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Farriz Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Mahyuddin Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Mahyuddin Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ainun Bashirah Binti Johar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirul Asyraf Bin Che Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kishyodini A/P K. Nallathamby, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kishyodini A/P K. Nallathamby, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lai Yen Kei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Looi Chee Yeen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Syazwi Akram Bin Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nizam Bin M Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahrul Amran Bin Masrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahrul Amran Bin Masrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zhaffiz Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Azreena Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur E'Zzati Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Baharrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Baharrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Maisarah Binti Yusop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfadhilah Binti Md Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sheikh Muhamad Hishamuddin Bin Sh Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sheikh Muhamad Hishamuddin Bin Sh Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Loo Yi Ting, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Azmeer Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Azmeer Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Nur Ashraf Bin Mohd Kherrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Syukry Bin Mohd Radzun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Syukry Bin Mohd Radzun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ngo Ching Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norhazirah Binti Shafei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Nurul Amirah Binti Mat Rozali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Nurul Amirah Binti Mat Rozali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ainun Bashirah Binti Johar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Asyraf Bin Che Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirull Firdaus Bin Ahmad Jalani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Gary Langat Chen Sei Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kamaliah Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khairil Anwar Bin Khairol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Fairul Azim Bin Abd Mutalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Najib Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Syazwi Akram Bin Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Haziq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hasif Bin Mohd Zuhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nizam Bin M Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zuhairi Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aisyah Binti Ramlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azreena Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur'Ainah Arina Binti Mohd Razip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Farzana Binti Shafawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sheikh Hafizi B Sh Mohamed Mustapha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Thinagaran A/L V.Panneer Chelvan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Rashid Bin Abd Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ammar Faiz Bin Mohamad Ayoof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ammar Faiz Bin Mohamad Ayoof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Loo Yi Ting, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Nur Ashraf Bin Mohd Kherrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nooreffa Balqish Dzullaikha Binti Zulkeffli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norhazirah Binti Shafei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Adilah Binti Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Adilah Binti Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umar Abd Aziz Bin Mhd Safingi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Umar Abd Aziz Bin Mhd Safingi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Nasri Bin Sadiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amirull Firdaus Bin Ahmad Jalani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fairul Azim Bin Abd Mutalib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Haziq Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad 'Aizat Bin Kamarozaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Adib Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Adib Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Muzakkir Bin Sizali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nasiruddin Bin Esa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zahiruddin Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Aryanie Binti Judin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Syahdan Bin Mahad Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aishah Binti Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fadzly Bin Md Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurazizy Bin Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurazizy Bin Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurfazlin Binti Termizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhidayah Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Atiqah Binti Mohd Mokhlis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Diana Syakila Binti Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Diana Syakila Binti Mohamad Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Farzana Binti Shafawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Atiqah Binti Juhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zaidatul Husna Binti Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Abdul Rashid Bin Abd Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Elya Syahera Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairul Bin John, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairul Bin John, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Adibah Binti Abdul Motalib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Adibah Binti Abdul Motalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nooreffa Balqish Dzullaikha Binti Zulkeffli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norhazirah Binti Shafei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur 'Ain Ayunni Binti Mat Rohani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Atika Binti Mohd Miftah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Dewi Isnaini Binti Kholid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Effa Izzura Binti Mustapha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Eric Si Chee Kiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Eric Si Chee Kiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ernie Khumpai Anak Luju, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ernie Khumpai Anak Luju, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hafezul Adham Bin Usak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hafizah Binti Abdul Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Keng Yip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Keng Yip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Yong Kiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ariff Bin Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ariff Bin Mohd Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Noor Ashraf Bin Norhisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Khidir Bin Mohd Zawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Nurhassanal Bin Jinal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammed Baggash Hassan Abdulwareth Al-Rashedi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammed Baggash Hassan Abdulwareth Al-Rashedi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Shafiq Imran Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Amirul Ashraf Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zahiruddin Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zufar Bin Zulkefle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhd Hariz Bin Mohkatar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Marlisa Binti Mastan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aishah Binti Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shahirah Nadhilah Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfazlin Binti Termizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhidayah Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Oh Joo Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rabiah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shahrel Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Munirah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zaidatul Husna Binti Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Arziana Binti Barimin, Jabatan Kerja Raya , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Azri Bin Ismail, Nhme Bina, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Fatin Syairah Binti Mohd Najib, Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ira Masyra Binti Daud, Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Halim Bin Mohamed Diah, Lu Chin Poh Construction Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Faiz Bin Zulkiffli, Jabatan Kerja Raya , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Huzaifah Bin Zainuddin, Pengukuhan Ns Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fakhri Bin Hamzah, Nhme Bina, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shaiful Bin Abdul Jalal, Wsi Bina Enterprise, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Adibah Binti Abdul Motalib, Jabatan Pengairan Dan Saliran Segamat, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nor Adlina Binti Samsudin, Pengukuhan Ns Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norfarahim Binti Mohd Salleh, Pejabat Jurutera Daerah, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur 'Izzati Binti Abdul Razak, Jabatan Kerja Raya Ledang, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Fajeeha Najwa Binti Ahamad, Nhme Bina, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Iylia Binti Razali, Jabatan Kerja Raya , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Shaheera Binti Shahrom, Jabatan Kerja Raya Ledang, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Zahirah Binti Abd Jabar, Exomurni Construction Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurhafizah Binti Abdullah, Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Tan Lit Wern, Homewise Construction Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Elya Syahera Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nooreffa Balqish Dzullaikha Binti Zulkeffli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur 'Ain Ayunni Binti Mat Rohani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Atika Binti Mohd Miftah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2024 - 2025 Committee Member for ELANTIKAN SEBAGAI WARDEN PUNGUNGSIAN MENARA UTARA JAWATANKUASA EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024, January 2024 - December 2025 University
2024Referee for The Young Inventors Challenge (YIC) 2024, Association of Science, Technology and Innovation (ASTI), Malaysia, June 2024, June 2024 International
2023 - 2025 Head for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PANEL KLUSTER KEJURUTERAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN (KKBP) FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 - December 2025 University
2022Facilitator for PROGRAM SULAM DAN PEMINDAHAN ILMU OSH TO SCHOOL BAGI KURSUS BFC43502 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 TAKLIMAT PENGISIAN PENILAIAN KOMPETENSI STAF MELALUI SISTEM MYLESTARI
UTHM / BIG STAGE PTTA
17/07/2024
2024 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) PENGGUNAAN POWERFUL TOOLS FOR FYP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / Atas Talian (Microsoft Teams)
23/05/2024
2024 KURSUS PENGURUSAN JENAZAH LELAKI
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI, PUSAT ISLAM
20/05/2024 - 21/05/2024
2024 WEBINAR : KELESTARIAN PENGANGKUTAN DI KAMPUS : MIKROMOBILITI DI KALANGAN WARGA KAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
15/05/2024
2024 PROGRAM KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) SIRI 1 : KERJA TAK HABIS-HABIS
UTHM / MICROSOFT TEAMS
07/05/2024
2024 WEBINAR : WASTEWATER TREATMENT USING COMBINATION OF SUBSURFACE CONTRUCTED WETLAND AND MULTI-LAYER FILTRATION
UTHM / ZOOM MEETING
06/05/2024
2024 SESI LATIHAN PANGKALAN DATA WEB OF SCIENCE
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
22/04/2024
2024 BENGKEL TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGGUNAAN MENTIMETER, KAHOOT, DAN QUIZIZZ DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / MICROSOFT TEAMS
18/04/2024
2024 WEBINAR : MELANGKAH KE ARAH MASA DEPAN HIJAU : PENGURUSAN SISA DAN KITAR SEMULA
UTHM / ZOOM MEETING
16/04/2024
2024 WEBINAR : SICK BUILDING SYNDROM : SELAMATKAN PEJABAT ANDA?
UTHM / ZOOM MEETING
16/04/2024
2024 PENGENALAN KEPADA PENULISAN AKADEMIK DAN KAEDAH PENULISAN BIBLIOMETRIC (MYCITE/SCOPUS/WOS)
UTHM / Secara Atas Talian (Zoom)
26/03/2024
2024 PROGRAM MOTIVASI STAF ANJURAN KELAB KEBAJIKAN STAF FKAAB (CESWEC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 INSENTIF LAWATAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT SERTA SISTEM KENAIKAN PANKAT IRIS BAGI TAHUN 2024 OLEH ICRC SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 PELUANG PENERBITAN/DANA PENERBITAN OLEH PEJABAT PENERBIT SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 JERAYAWARA PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
FAK.SAINS,TEK DAN PEMBANGUNAN INSAN,UTHM / FAKLUTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
28/02/2024
2024 SESI BERSAMA BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN, PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 PROGRAM SANTAI BERSAMA NAIB CANSELOR SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 TAKLIMAT SMPU DAN INSENTIF PENERBITAN OLEH PTTA SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 INOVASI DALAM P&P (DIGITAL) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 TAKLIMAT KEPERLUAN AKREDITASI SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 MODEL HUSSEIN (GRITT) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 JERAYAWARA SISTEM AMANAH PROFESIONAL AKADEMIK (IMPAK) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 SANGGAR KERJA PENGAJIAN SISWAZAH SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/02/2024
2024 ASSESSMENT IN TEACHING AND LEARNING SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/02/2024
2024 JERAYAWARA WORKSPACE SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
25/02/2024
2024 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 4/2024 : ZERO PROGRAMMING MOBILE APPS DEVELOPMENT
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / Microsoft Teams (Online)
19/02/2024
2024 THE DELPHI METHOD: THEORY, ANALYSIS AND APPLICATION IN JOURNAL PUBLICATION
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / ONLINE WEBINAR
06/02/2024 - 07/02/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2023 CONSTRUCTION QUANTITY CLINIC (CQC) SERIES: ?MEMAHAMI PELAN DAN MENGHITUNG KUANTITI BINAAN?
FKAAS,UTHM / BILIK TAKLIMAT 1, KOMPLEKS FKAAB, UTHM
21/11/2023
2023 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY
FKAAS,UTHM / Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur
09/10/2023 - 10/10/2023
2023 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 9/2022 : MENGGAPAI AWAN FUJI
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / Microsoft Teams (Online)
04/10/2023
2023 SESI LIBAT SAMA PEMBANGUNAN KAMUS KOMPETENSI - HOUSE OF COMPETENCY (HOC) UTHM SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 1 BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2023
2023 KURSUS MICROSOFT SHAREPOINT & SWAY
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
07/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 PROGRAM WEBINAR SIRI 1: ZAKAT BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN : BERBAGI ZAKAT MENABUR MANFAAT?
PUSAT ISLAM , UTHM / FACEBOOK LIVE PAGE PUSAT ISLAM
22/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
17/08/2023
2023 PROGRAM BICARA ILMU - PERKONGSIAN KESIHATAN ISLAM BERPANDUKAN THIBBUN NABAWI
PUSAT ISLAM , UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
03/08/2023
2023 WEBINAR KEKELUARGAAN MOU SUAMI ISTERI
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
24/07/2023
2023 KURSUS JURUAUDIT AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
11/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 WEBINAR : GREEN STRUCTURE MODULE : SUSTAINABLE GARDENING FOR URBAN HOME
UTHM / ZOOM MEETING
10/05/2023
2023 WEBINAR : ENERGY AWARENESS IN WORKPLACE
UTHM / ZOOM MEETING
08/05/2023
2023 WEBINAR : PENGURUSAN SISA PLASTIK
UTHM / ZOOM MEETING
18/04/2023
2023 BENGKEL TAKLIMAT BLENDED LEARNING FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR 1 (ARAS 1) FKAAB
21/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 3
UTHM / APLIKASI ZOOM
19/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 PROGRAM SANGGAR SISWAZAH SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 4, PTTA
19/02/2023 - 21/02/2023
2023 5G POWERED DRONES: THE WAY FORWARD FROM 2023 TOWARDS INDUSTRY 5.0
LAIN-LAIN / GOOGLE MEET
18/02/2023
2023 SESI WEBINAR DARE TO SPEAK MEMAHAMI GANGGUAN SEKSUAL 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM ONLINE
09/02/2023
2023 BCA-JKR: SKOP DAN PELAKSANAAN
UiTM / Dewan Serbaguna UiTM Global, Kompleks Antarabangsa, UiTM Shah Alam
31/01/2023
2023 JOM KULIAH ONLINE JKO2.0 ADAB BERZIARAH SIRI 3
UTHM / PLATFORM ZOOM
26/01/2023

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI