Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
 
  07-4564281
Dr. NOORLI BINTI ISMAIL

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2019)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI MALAYA (2008)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2002)
DIPLOMA , INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Engineering Science and Technology
Field of Specialization (KPT) : Engineering Science and Technology

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Centre of Applied Geomatics for Disaster Prevention (CAGeD)
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Built Environment Sustainabilty (ADVANCED BESTy)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Built Environment Sustainabilty (ADVANCED BESTy)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)

YearDescriptionRoleLevel
2007 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2012 - 2013American Concrete Institute (ACI) - KL Chapter Student Member Kebangsaan
2001 - 2001The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Computer Programming [BFC20802], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Committee Chairman for PENGARAH JAWATANKUASA MODEL TOWER COMPETITION UNTUK KARNIVAL GEGAR FKAAB 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 English Development And Engagement [UHB12902], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM, FKAAB, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Numerical Methods [BFC25203], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Structure Analysis [BFC21403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Committee Coordinator for Penyelaras Jawatankuasa Kebajikan Pelajar FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA HUBUNGAN ANTARABANGSA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Kualiti MS ISO 9001 FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Committee Member for Jawatankuasa Hubungan Antarabangsa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Computer Programming [BFC20802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Computer Programming [BFC20802], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Examination Invigilator for Pelantikan Pengawas Peperiksaan Akhir Semester I Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Head for Pemurnian dan menambahbaik silibus kursus BFC10103 Statik dan Dinamik program sarjana muda kejuruteraan awam dengan kepujian, fakulti kejuruteraan awam dan alam bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for MENYERTAI PERARAKAN STAF AKADEMIK SEMPENA ISTIADAT KONVOKESYEN UTHM KALI KE-20, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for MENYERTAI PERARAKAN STAF AKADEMIK SEMPENA ISTIADAT KONVOKESYEN UTHM KALI KE-21, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Member for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PROGRAM DAN AHLI BAGI PROGRAM'DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI . PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT- PACE) UNTVERSTTITUN HUSSETN ONN MALAYS|A, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Computer Programming [BFC20802], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Structure Analysis [BFC21403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Engineering [BFC21002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Engineering [BFC21002], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Engineering [BFC21002], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Remediation And Restoration Of Structure [BFP4043], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Static And Dynamic [BFC10102], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Civil Engineering Materials [BFC1032], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structural Concrete Design Ii [BFC3172], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structure Analysis [BFC3023], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC2091], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Structure Analysis [BFC3023], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Static And Dynamic [DFC1033], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Civil Engineering Materials [DFC1012], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Construction Materials [DTA1022], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
0485 Generalized and localized corrosion in corroded reinforced concrete beams using finite element modelling Ketua 14/03/2009

Book Chapters
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohammad hashim,Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli ismail , Noorwirdawati Ali, siti Radzuah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan.
(2020) Cooling Panel Wall System With Difference Type S Of Cooling Mediums, Construction Materials And Technology Series 3, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh, Eny Nor Syahira Mohamad Hashim, Masni Abd Majid, Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Zalipah Jamellodin, Suraya Hani Adnan2
(2020) Cooling Wall Panel System With Difference Types Of Cooling Mediums, Construction Materials & Technology, UTHM , 25, ISBN:9789672389637
Siti Kholijah Hassan, Hasniza Abu Bakar, Muhammad Hanafi Rahmat, Siti Khalijah Yaman, Hairuddin Mohammad, Noorli Ismail
(2019) Social Principles Factors Of Sustainable Roof Tile In Batu Pahat, Johor, Sustainable Construction And Building Technology Series 3, UTHM , 73, ISBN:9789672306719
Noorli Ismail,Hamidah Mohd.Saman,Hasniza Abu Bakar,Hanita Yusof,Mohammad Hassim Sulaiman,Mohd Faizal Md Jaafar
(2018) A Review Performance Of The Effective Microorganism (Em) Incorporation In Cement Based Material, Sustainable Construction And Building Technology Series 2, UTHM , 57, ISBN:9789672216391
General Publications
Noor Yasmin Zainun, Noorli Ismail, Tuan Norhayati Tuan Chik
(2020) Aktiviti Bersama Stakeholders Tahun 2019, UTHM , 1, ISBN:-
Roslan Kolop, Ahmad Hakimi Mat Nor, Khairul Zaman Abdul Malek
(2016) Structural Analysis, UTHM , 1, ISBN:-
NORASHIDAH ABD RAHMAN
(2013) Static And Dynamic, UTHM
Noorli Binti Ismail
(2010) Mechanics Of Material, UTHM
Noorli Binti Ismail
(2008) Analisis Struktur, UTHM
Journal
Noorli Ismail, Syifa Nur Iman Hasmy
(2023) Review Of The Influences Of Paper Waste Incorporation To Compressive Strength In Concrete, JOURNAL OF STRUCTURAL MONITORING AND BUILT ENVIRONMENT, UTHM , 12, 1, ISSN:28213432
Raden Maizatul Aimi Mohd Azam, Hamidah Mohd Saman and Noorli Ismail
(2022) Bacterium Encapsulated In Alginate As A Self-Healing Agent In Autonomous Healing Mortar, JURUTERA-THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA, THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA , 3, 16, ISSN:01269909
Zalipah Jamellodin, Norazreen Nor Azhar, Mohamad Arif Jamaly, Masni A. Majid, Norhafizah Salleh,Noor Azlina Abdul Hamid, Noorli Ismail, Suraya Hani Adnan and Nur Nadhirah Abdul Rashid
(2018) Strength Of Blended Cement Mortar Containing Palm Oil Fuel And Eggshell Ashes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 9, 598, ISSN:2227524X
Noorli Ismail
(2017) Strength, Water Absorption And Thermal Comfort Of Mortar Bricks Containing Crushed Ceramic Waste, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES & ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) , 11, 167, ISSN:21803722
Media Digital
Noorli Ismail
(2023) Introduction Of Moment Distribution Method, UTHM , ISBN:-
Noorli Ismail
(2023) Model Tower Competition, UTHM , ISBN:-
Noorli Ismail
(2022) Python Programming Element With Jupyter Notebook, UTHM , ISBN:-
Noorli Ismail
(2021) Alternative Method In Calculating Member Forces Of Truss, YouTube Channel , ISBN:-
Noorli Ismail
(2021) Member Truss Forces Using Method Of Joint, YouTube Channel , ISBN:-
NOORLI ISMAIL,EMEDYA MURNIWATY,SUSHILAWATI ISMAIL,JUNAIDAH JAILANI
(2021) Numerical Differentiation: Second Derivative Formula, YouTube Channel , ISBN:-
Sushilawati Ismail
(2020) Chapter 8-1 Odes_Ivp (4th Order Runge Kutta Method), YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Sushilawati Ismail, Nurul Hidayah, Junaidah Jailani
(2020) Natural Cubic Splines (Intro & Step 1 Procedure) , YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Sushilawati Ismail, Nurul Hidayah, Junaidah Jailani
(2020) Natural Cubic Splines (Step 2 & 3 Procedures) , YouTube Channel , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Natural Cubic Splines (Step 4 & Online Exercise) , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Numerical Differentiation 1st Derivative 3 Points, 5 Points & 2nd Derivative Formula , Youtube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Noorli Ismail, Junaidah Jailani, Sushilawati ismail, Nurul Hidayah Kamaruddin
(2020) Numerical Differentiation Using 1st Derivative 2 P F 2 P B 3 P C Formulas , Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Siti Radziah Abdullah, Mustafa Ibrahim, Shahiron Shahidan, Noorli Ismail
(2022) Initial Properties Of 3d Printing Concrete Using Rice Husk Ash (Rha) As Partial Cement Replacement, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Noorii Ismail, Muhammad Azzim Mohmed Jomali, Hasniza Abu Bakar, Tong Yean Ghing, Nik Mohd Zaini Nik Soh and Raden Maizatul Aimi Mohd Azam
(2020) Influence Of Varying Density On The Mechanical And Physical Properties Of Medium Density Fibreboard (Mdf) Containing Kenaf, UTHM , 1, ISBN:1757-899X/713
M F MD JAAFAR, H MOHD SAMAN, M N MUHD SIDEK, K MUTHUSAMY & N ISMAIL
(2020) Performance Of Nano Metaclay On Chloride Diffusion For Ultra High Performance Concrete, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
M F Md Jaafar, H Mohd Saman, N F Ariffin, K Muthusamy, S Wan Ahmad, NOORLI ISMAIL
(2019) Corrosion Monitoring On Steel Reinforced Nano Metaclayed - Uhpc Towards Strain Modulation Using Fiber Bragg Grating Sensor , INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING ( IOP ) , 974, ISBN:9781510875098
Noorli Ismail, Siti Radziah
(2017) The Effect Of Effective Microorganism (Em) Inclusion To The Setting Time Of Microbed Cement Paste, UTHM , 1, ISBN:2261236X
Mohd Faizal Md Jaafar , Hamidah Mohd Saman, Muhd Norhasri Muhd Sidek, Noorli Ismail and Nur Farhayu Ariffin
(2016) Chloride Resistance Behavior On Nano-Metaclayed Ultra High Performance Concrete, UTHM , - , ISBN:-
Noorli Ismail, Hamidah Mohd Saman, Mohd Shafiq Hasyriq Sabtu , Mohd Faizal Mohd Jaafar and Nor Hafizah A.Khalid
(2016) Effect Of Effective Microorganism (Em) Inclusion On Compressive Strength And Pore Size Of Cement Paste, Penerbit Universiti Teknologi Mara , - , ISBN:-
Noorli I.
(2015) Effect Of Clay As A Nanomaterial On Corrosion Potential Of Steel Reinforcement Embedded In Ultra-High Performance Concrete, SpringerLink , ISBN:9789811001543
Noorli Ismail
(2015) The Influenced Of Localized Corrosion On The Natural Frequency In The Reinforced Concrete Beam, SpringerLink , ISBN:9789811001543
Noorli I.
(2014) Chloride Permeability Of Nanoclayed Ultra-High Performance Concrete , SpringerLink , ISBN:9789812872890
N Ismail
(2014) Microstructure Examination And Strength Characteristics Of Effective Microbed Cement , International Institute of Chemical, Biological and Environmental Engineering
Noorli Ismail
(2014) The Cement Hydration, Chemical Phases And Its Microstructural Examination Of Microbed Cement Based Material, IEEE Malaysia Section and IEEE Industrial Electronics and Industrial Applications of Malaysia Joint Chapter
Noorli Ismail
(2014) The Studies On The Effect Of Molasses In Effective Microbed Cement Paste, International Academy of Arts, Sciences and Technology
Noorli Ismail
(2014) X-Ray Diffraction (Xrd) And Thermogravimetric Analysis (Tga) On Microbed Cement Paste, DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center)

YearDescription
2024 Evaluation Panel of Project/Student for Panel pembentangan progress program Doktor Falsafah Kej Awam secara penyelidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2024
2024 Examiner for Muhamad Zarif Eman Bin Zabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Ariff Ajmal Bin Azmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Fareez Bin Ab Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Farhan Haziq Bin Abdul Rajaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nadzmi Bin Md. Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nazreen Shah Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nur Alif Bin Mohd.Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nur Fadhil Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Shahrulazmi Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nik Nur Shahira Binti Nik Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Abnipa Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Amni Radhiah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Mazidah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Helmi Haikal Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Fazira Aqilah Binti Iskah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Zulfairie Zarief Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Reviewer, 7th International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability (ICONCEES 2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Co-Supervisor for Muhammad Amirul Falah Bin Ahmad Kamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Muhammad Amirul Falah Bin Ahmad Kamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Batrisyia Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Aliif Aimran Bin Jamaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Aliif Aimran Bin Jamaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Amirul Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Amirul Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Nur Syahrin Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Nur Syahrin Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Zarif Eman Bin Zabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Adeeb Amzar Bin Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Adeeb Amzar Bin Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Afiq Aiman Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Afiq Aiman Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Aizul Izzuddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ariff Ajmal Bin Azmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fareez Bin Ab Rasid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Farhan Haziq Bin Abdul Rajaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Shahrulazmi Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuramieza Binti Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurhidayatul Sufi Al Wani Binti Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurzatul Izatty Binti Mohamad Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ramsa Bin Alam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ramsa Bin Alam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Aisyah Binti Md Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Fatima Najwa Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Afiqah Binti Ahmad Imran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Zulikmal Firdaus Bin Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Zulikmal Firdaus Bin Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Helmi Haikal Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Mukmin Bin Zulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Mukmin Bin Zulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Nabil Iman Bin Mohd Sanusi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Nabil Iman Bin Mohd Sanusi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Athirah Najwa Binti Nor Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Zarith Salina Binti Termizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Zulfairie Zarief Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Course Coordinator for 1. Melaksanakan penyelarasan kursus dan mematuhi Prosedur Kualiti MS ISO 9001 : 2015, RPP-04 P.rosedur Pelaksanaan Kuliah. 2.Menyediakan dokumen Perancangan Kuliah mengikut format terkini, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PANEL PEMBENTANGAN PROPOSAL PENYELIDIKAN PELAJAR PhD KEJURUTERAAN AWAM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN ??EBAGAI PENGERUSI / PANEL PENILAI PEMBENTANGAN PROPOSAL BAGI PROGRAM . DQKTOR. FALSAFAH (Ph.D} KEJURUTERAAN AWAM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI PEMBENTANGAN PROPOSAL BAGI PROGRAM . DQKTOR. FALSAFAH (Ph.D} KEJURUTERAAN AWAM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Examiner for Ahmad Firdaus Bin Che Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Zikri Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Zikri Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aidil Akmal Bin Zainukamarol'Ari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aidil Akmal Bin Zainukamarol'Ari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Hafifi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Hafifi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Nadzmi Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Nadzmi Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirah Adlina Binti Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirah Adlina Binti Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Farzana Husna Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hong Qi Nian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Yet Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Roswan Azeerul Bin Mohamed Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Alif Hakimi Bin Shuib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Amirul Hisham Bin Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aizul Izzuddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Asyraaf Bin Munawar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Mirza Aiman Bin Muhamad Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Shahrul Fihtri Bin Mohd Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuramieza Binti Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurhidayatul Sufi Al Wani Binti Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurzatul Izatty Binti Mohamad Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Afiqah Binti Ahmad Imran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Iryanie Binti Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Iryanie Binti Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Athirah Najwa Binti Nor Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Shirma Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Aisyah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Aisyah Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syazwani Husna Binti Arman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syifa Nur Iman Binti Hasmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Syifa Nur Iman Binti Hasmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tengku Ahmad Faiz Bin Tengku Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zarith Salina Binti Termizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Afiqah Azmira Binti Rizuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amalia Manarina Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aniq Naqiuddin Bin Ahmad Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arkan Hussein Mohammed Al-Rawhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Asyraf Adam Bin Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farzana Husna Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Filbert Ling Leh Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ganeshwaren Pillai A/L Muralitharan Pillai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jeffrey Wang Thye Fui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lee Yet Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mimi Liyana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Roswan Azeerul Bin Mohamed Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Atif Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Alif Hakimi Bin Shuib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Amirul Hisham Bin Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Zulkhairi Bin Saedon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Mirza Aiman Bin Muhamad Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Najihah Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Athirah Binti Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Azrinna Binti Sari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurshafiqa Binti Ludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Qamarul Azim Bin Sahul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Richmond Law Peng Hang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti 'Aisyah Binti Neemat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nor Aisyah Binti Awang Kechik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Raudah Binti Hasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Al Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Farah Fazira Binti Mohammad Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Meor Muhamad Fitri Bin Meor Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Riduan Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Riduan Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Shirma Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syazwani Husna Binti Arman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tengku Ahmad Faiz Bin Tengku Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zulfadzli Yusrin Bin Zulkarnen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zulfadzli Yusrin Bin Zulkarnen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Aishah Humairah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anees Arisha Binti Norazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anees Arisha Binti Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Fikri Bin Hishamuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Fikri Bin Hishamuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Marham Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Marham Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alimshah Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alimshah Bin Mahadzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Norazizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiyah Binti Uzni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Khairiyah Binti Uzni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nasuha Hanim Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Al Muhaimin Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Fidhzaini Bin Ahmad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aizat Aqil Bin Misro, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aizat Aqil Bin Misro, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Farah Fazira Binti Mohammad Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Meor Muhamad Fitri Bin Meor Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Shahirah Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Shahirah Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Khang Quan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Marvinpal Singh Thind, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Marvinpal Singh Thind, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fikri Husaini B Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fikri Husaini B Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hafizuddin Bin Md Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hafizuddin Bin Md Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Azmeer Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Azmeer Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syukry Bin Mohd Radzun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Syukry Bin Mohd Radzun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Danial Iskandar Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izzul Asyraf Bin Mohd Fuzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Izzul Asyraf Bin Mohd Fuzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Atiqah Binti Suliman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rabiatul Syahindah Binti Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rami Salah Mohd.Osman Mohd.Ahmed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tay Zhi Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fidhzaini Bin Ahmad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ainun Bashirah Binti Johar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Adib Bin Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Adib Bin Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Hanafi Bin Mohd Rawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Mohamad Zuhairi Bin Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Mohamad Zuhairi Bin Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Azreena Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syafiq Bin Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syafiq Bin Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tan Khang Quan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Rashid Bin Abd Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Faarihin Binti Talip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Faarihin Binti Talip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Ameruddin Bin Madrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Ameruddin Bin Madrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Shahrul Fahmy Bin Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Shahrul Fahmy Bin Mohd Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Azzim Bin Mohmed Jomali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Danial Iskandar Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhazirah Binti Shafei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norsyahira Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur 'Izzati Binti Abdol Halit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Atiqah Binti Suliman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rabiatul Syahindah Binti Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rami Salah Mohd.Osman Mohd.Ahmed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syazwi Hanif Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syazwi Hanif Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tay Zhi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zafirah Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ainun Bashirah Binti Johar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hanafi Bin Mohd Rawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mohamad Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Azreena Binti Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Farah Nadirah Binti Jafry Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Abdul Rashid Bin Abd Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Afiq Amsyar Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Danial Bin Abdull Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hairudin Bin Munip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Haziq Asyraf Bin Mohd Noor Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Shahrul Amir Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Azizi Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Azman Bin Tohid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Mahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nazathul Asnida Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norhazirah Binti Shafei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norsyahira Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur 'Izzati Binti Abdol Halit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farrah Atiqah Binti Md Dzahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Mhd Azizi Bin Abd Azis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Aqila Binti Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shazrini Binti Che Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Atiqah Binti Juhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zafirah Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Nasri Bin Sadiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nursyafiqah Binti Zudi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Adib Bin Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Adib Bin Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Haziq Bin Mohamad Yunos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurhafizah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Farah Nadirah Binti Jafry Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Zulaikha Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Danial Bin Abdull Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ewe De Lunn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Haziq Asyraf Bin Mohd Noor Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Shahrul Amir Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Azizi Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Faisal Bin Ab Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Mahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhd Izzat Bin Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Asmanida Binti Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norfatin Syafiqah Binti Nor Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farrah Atiqah Binti Md Dzahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Mhd Azizi Bin Abd Azis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Aqila Binti Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Nasuha Binti Nor Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Mashanun Binti Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nor Shafika Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tay Lee Thin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yee Wen Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Arif Fashlee Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fatin Nursyafiqah Binti Zudi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurhafizah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Zulaikha Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for Program sukan dan pengkomposan sisa pepejal makanan bersama komuniti DUN Palong sempena program Semarak Siswa Madani, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July 2023 University
2023Member for SULAM-COMMUNITY OUTREACH PROGRAM FOR MECHANICS OF MATERIAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May 2023 University
2023Assistant Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON?S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA MASTER) VOCE)-ONLINE , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Committee Member for Program SULAM Projek pendidikan mekanik bahan binaan bangunan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 SESI PERKONGSIAN 'FOOD SECURITY: CHALLENGES & COLLABORATIVE SOLUTIONS'
UTHM / Microsoft Teams
11/07/2024
2024 KURSUS AMALAN HIJAU
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
25/06/2024
2024 KURSUS PEMBANGUNAN SOALAN-OPEN ENDED MULTIPLE CHOICE
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
28/05/2024
2024 TAKLIMAT GRITT OLEH PUSAT PERUMAHAN PELAJAR
UTHM / Online - MsTeams
04/04/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2023 INDUSTRIAL TALK : ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY BERSAMA YBHG. DATUK DR. TS. SIVAKUMAR CHINNASAMY (CEO/MD CSK MURNI SERVICES SDN. BHD.)
FKAAS,UTHM / FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UTHM
13/12/2023
2023 LATIHAN BIM UNTUK PENGURUSAN ASET FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
23/11/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: VARIOUS TYPE OF STEEL FIBRE REINFORCEMENT CONCRETE APPLICATION
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
23/05/2023
2023 PROGRAM SANGGAR SISWAZAH SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 4, PTTA
19/02/2023 - 21/02/2023
2023 NATIONAL OUTCOME BASED LEARNING (NOBLE)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
08/02/2023

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI