Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564387
PROF. MADYA Ir. Dr. NOR HAYATI BINTI ABD GHAFAR

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITY OF CANTERBURY (2016)
SARJANA KEJURUTERAAN STRUKTUR , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN STRUKTUR , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Structures

Dynamic Engineering
Floor Vibration
Green Technology

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Structural Dynamics & Computational Engineering (StrucDyCE)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Structural Dynamics & Computational Engineering (StrucDyCE)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
01/11/2016 - 31/10/2018 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Struktur dan Bahan
01/01/2015 - 31/10/2016 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Struktur dan Bahan

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Graduated Engineer Kebangsaan
2023 - 2024Board of Engineers Malaysia (BEM) Professional Engineer Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Computer Programming [BFC20802], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Computer Programming [BFC20802], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Computer Programming [BFC20802], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Perlantikan sebagai 'Subject Expert Matter' bagi Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head of Bureau for PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Head of the Program for Ketua Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for Ahli Jawatankuasa Khas Laporan Interim 2024 FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Structural Steel Design [BFC44903], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Computer Programming [BFC20802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Computer Programming [BFC20802], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for MEMBANGUNKAN SILIBUS KURSUS ELEKTIF BFS 41403 INTRODUCTION TO STRUCTURAL HEALTH MONITORING DAN BFS 41503 STRUCTURAL ENGINEERING FORENSIC PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN (BFF), JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKUL Tl KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Member for PEMURNIAN SILIBUS MELIBATKAN ELEMEN INTREPRENEURSHIP INTEGRATED EDUCATION (TECHNOPRENEUR), PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN (BFF), JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Member for PENYELIA FAKULTI UNTUK LATIHAN INDUSTRI (BFC 32904) BAGI SEMESTER 3 SESI 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Member for Penyelia Projek Sarjana Muda FKAAB Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Member for Penyelia Projek Sarjana Muda FKAAB Sem 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Structural Steel Design [BFC44903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Steel Design [BFC44903], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Computer Programming [BFC20802], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Final Year Project I [BFC43402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Final Year Project I [BFC43402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Reinforced Concrete Design [BFC34803], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Structural Concrete Design Ii [BFC32803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Computer Programming [BFC20802], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Computer Programming [BFC20802], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project I [BFC43402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project I [BFC43402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Structure Analysis [BFC21403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Computer Programming [BFC20802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Programming [BFC20802], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project I [BFC43402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project I [BFC43402], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BFC32904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Structure Analysis [BFC21403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Computer Programming [BFC20802], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Computer Programming [BFC20802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project I [BFC43402], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project Ii [BFC43604], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Computer Programming [BFC20802], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Structural Steel And Timber Design [BFC43003], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Structure Analysis [BFC21403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Steel And Timber Design [BFC43003], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structure Analysis [BFC21403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structure Analysis [BFC21403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Steel And Timber Design [BFC43003], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structure Analysis [BFC21403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structure Analysis [BFC21403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Structure Analysis [BFC21403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Structure Analysis [BFC21403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Structure Analysis [BFC3023], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Structure Analysis [BFC21403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Structure Analysis [BFC21403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2007 Design Of Concrete Structure [BFC3113], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q659 Crack prediction growth based on vibration-based assessment in reinforced concrete slab Ketua 30/11/2025
Q671 Correlation between crack and vibration behaviors for reinforced concrete slab Ketua 30/11/2025
Q467 Visual Inspection on Non-Structural Cracks and Vibration Assessment on Reinforced Concrete Structure due to Heavy Trucks Ahli 30/06/2025
Q469 Investigation of crack pattern development and human comfort due to moving loads on prestressed hollow core flooring system Ketua 30/06/2025
Q189 EXPLORATORY RESEARCH ON MOMENT CAPACITY ENHANCEMENT AND SUSTAINABLE BENEFITS IN TIMBER BEAMS STRENGTHENED WITH PASSIVE PRESTRESSING Ahli 31/08/2024
K246 BEST PRACTICE FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF RESILIENT ELDERLY RETIREMENT VILLAGE IN MALAYSIA (PRESERVE) Ahli 30/01/2022
H259 Vibration Criteria Prediction on Conrete Masonry Unit (CMU) Structure Ahli 31/03/2021
H391 Vibration Behavior Of Multi-Span And Multi-Storey For Timber-Concrete Composite Floor Systems Ketua 31/03/2021
K242 Strength Behaviour of Glulam-Concrete Composite Decking System Ketua 31/03/2021
H389 Experimental And Numerical Analysis On Vibration Behavior Of Hollowcore Precast Concrete Floor Ketua 31/12/2020
H390 Evaluation Of TCC Floor Vibration Properties Using Experimental And Numerical Analysis Ketua 31/12/2020
A157 Pemindahan Ilmu Tentang Sistem Rawatan Berkos Rendah Untuk Bekalan Air Bersih Menggunakan Sumber Air Bumi dan Air Hujan Ahli 31/12/2019
U838 Strength and Durability Performances of Concrete Containing Coal Bottom Ash as Supplementary Cementing Material at Different Fineness Ahli 31/08/2019
U696 Vibration responses and dyanamic characteristics of lightweight (foamed concrete) profiled composite slabs Ketua 31/03/2019
U692 Tajuk Baharu: An Experimental and Numerical Studies of Dynamics Behaviour due to Impact Load Tajuk Asal:Vibration behaviour of multi-span timber-concrete composite flooring systems Ketua 31/03/2018
U523 Development On Grading System Using Acoustic Emmission (AE) Clustering Method For Concrete Structure Damage Ahli 30/03/2018
R068 Vibration Criteria and Energy Dissipation Level of Sandwich Corrugated Steel-Foamed Concrete Slabs Ahli 30/11/2017
1062 Proposed a Vibration Guideline on Timber-Concrete Composite Floor Systems Ketua 14/10/2015
U161 Stormwater runoff monitoring on different green roof slopes Ahli 30/09/2015
1060 Study on structural behaviour of circular concrete fillled tube (CFT) columns with self-compaction lightweight concrete as concrete infill Ahli 15/10/2014
0206 Interlocking Beam-to-Column Precast Connection Ketua 31/05/2007

Journal
David Yeoh, Violet Leng, Norwati Jamaluddin, Koh Heng Boon, Seyed Jamalaldin, Ali Tighnavard, Nor Hayati Abd Ghafar
(2023) Bending Performance Of Timber Beam Strengthened With Passive Prestressing, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 9, 419, ISSN:21803242
Muhammad Arif Ikmal Abdul Halim, Fariz Aswan Ahmad Zakwan, Lyn Dee Goh, Ruqayyah Ismail, Nor Hayati Abd Ghafar
(2023) Numerical Simulation Of Rc Beams Strengthened With Near-Surface Mounted Fe-Sma Rebar, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED MECHANICS, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 8, 16, ISSN:22897895
Nor Hayati Abd Ghafar, Muhammad Imran Rahimi, Lyn Dee Goh
(2022) Human Comfort Assessment Of Vibration Behaviour Of Office Floors: Before And After Strengthening Using The Laminated Elastomeric Bearing, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 285, ISSN:26007959
SJS. Hakim, SN Mokhatar, S. Shahidan, TNT Chik, ZM Jaini, NH Abd Ghafar, AF Kamarudin
(2021) An Ensemble Neural Network For Damage Identification In Steel Girder Bridge Structure Using Vibration Data, CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 3, 523, ISSN:23321121
Nur Emilia Mat Gadami, N. H Abd Ghafar , David Yeoh Eng Chuan , Muhammad Imran Rahimi , Nur Azmina Zafira Abd Aziz
(2021) Pilot Study On The Vibration Behavior Of Tcc Laminated Deck System, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 6, 244, ISSN:2229838X
Rahimi M.I., Abd Ghafar N.H., Mohd Jaini Z., Ibrahim Z.
(2020) Ambient Vibration Response Of Precast Hollow Core Flooring System, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 2, 2363, ISSN:22498958
M. I. Rahimi, N. H. Abd Ghafar, Z. Ibrahim, Z. M. Jaini, N. Z. Abd Aziz, N. E. Mat Gamadi
(2020) The Effect Of Concrete Topping Thickness On The Vibration Response Of Prestressed And Precast Hollow Core Floor Systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 356, ISSN:2229838X
R. H. M. Rum, A. F. Norhalim, Z. M. Jaini, N. H. Abd Ghafar, M. Kozlowski
(2019) Density And Strength Of Foamed Concrete: The Influence On Dynamic Characteristics Of Lightweight Profiled Composite Slabs, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 9, 285, ISSN:2229838X
Jalal mushina, Wissam Mushina, Dr. NorHayati Abd Ghafar, Dr. David Yeoh and Koh Heng Boon
(2019) Experimental Tests Of Nail And Screw Connectors For Timber Concrete Composite Deck, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET), IAEME Publication , 3, 361, ISSN:09766316
Wissam Mushina, Dr. David Yeoh, Jalal Mushina, Dr. NorHayati Abd Ghafar and Koh Heng Boon
(2019) Kempas Timber Un-Bonded Posttensioning Solution New Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET), IAEME Publication , 3, 440, ISSN:09766316
Norwati Jamaluddin , David Yeoh , Abdul Halim Abdul Ghani , Koh Heng Boon , Sallehudin Shah Ayob , Mohd Haziman Wan Ibrahim , Noridah Mohamad , Tuan Norhayati Tuan Chik , and Nor Hayati Abd. Ghafar
(2018) A Case Study Of Residential Buildings Subjected To Cracking Failures , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 118, ISSN:12281222
Z. M. Jaini, R. H. M. Rum, N. H. Abd Ghaffar, M. S. A. Misbah and M. S. Md Desa
(2018) Experimental Study On The Vibration Responses And Energy Dissipation Of Foamed Concrete Composite Slabs , MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, Construction Research Institute of Malaysia , 9, 193, ISSN:25904140
N.A. Mohd Azaman , N.H. Abd Ghafar , A.F. Azhar, A. A. Fauzi, H. A. Ismail, S. S. Syed Idrus, S. S. Mokhjar, F.F. Abd Hamid
(2018) Investigation Of Concrete Floor Vibration Using Heel-Drop Test, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Publishing , 4, 012027, ISSN:17426596
Mohamad Syamir Senin, Shahiron Shahidan, Nor Hayati Abd Ghafar, Noorwirdawati Ali, Alif Syazani Leman, Nurul Izzati Raihan Ramzi Hannan, Sharifah Salwa Mohd Zuki, Mohd Haziman Wan Ibrahim, F. M Nazri
(2018) The Effect Of Using Different Substitutes Of Rubber Ash On Compressive Strength Of Cement Mortar, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL, CREAM CIDB , 10, 72, ISSN:25904140
Prosiding / Seminar
Hakim, S.J.S., Panguot, D., Kamarudin, A.F., Chik, T.N.T., Ghafar, N.H.A., Yusoff, N.A & Tong, Y.G
(2023) Application And Development Of Artificial Neural Networks To Predict Structural Damage Subjected To Earthquake-A Review, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
TUAN NORHAYATI TUAN CHIK, AMY ASHMIRA M.JALIL, NOR AZIZI YUSOFF, SEYED JAMALDIN SEYED HAKIM, NOR HAYATI ABD GHAFAR
(2023) Rapid Visual Assessment Of Crack On Residential Building, IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE , 1, ISBN:17551355
N H Abd Ghafar , H Mohd Ikhsan, NZ Abd Aziz , D Yeoh , HB Koh and T N Tuan Chik
(2023) Walking Test On Glulam-Concrete Composite Floo, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551307
Muhamad Asrafie Alias , Nor Hayati Abd Ghafar
(2021) Detection Of Human Fall Using Floor Vibration And Artificial Neural Network, UTHM , 372, ISBN:27735184
Phua Yau Poh , Nor Hayati Abd Ghafar
(2021) Differentiate Between Human And Non Human Fall Using Floor Vibration And Artificial Neural Network, UTHM , 613, ISBN:27735184
Jalal Mushina , Nor Hayati Abd Ghafar , David Yeoh , Wissam Mushina , Koh Heng Boon
(2020) Vibration Behaviour Of Natural Timber And Timber Concrete Composite Deck System, IOP PUBLISHING LTD , 012, ISBN:1757899X
N. H. Abd Ghafar, I. Z. Shamsul Kamar, E. C. David Yeoh, H. B. Koh
(2019) Walking Induced Floor Vibrationon Glulam Timber Floor, SPRINGER, CHAM , 1605, ISBN:9783030328160
R. H. M. RUM, Z. M. JAINI, N. H. ABD GHAFFAR AND N. ABD RAHMAN
(2017) A Preliminary Experimental Study On Vibration Responses Of Foamed Concrete Composite Slabs , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
NH ABD GHAFAR AND N M SAHBAN
(2017) Modelling Of Concrete Topping Thickness Effects On The Vibration Behaviour For Lvl-Concrete Composite Floor (Lcc), IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 1, ISBN:17578981
N. H. ABD. GHAFAR, N. A. MOHD AZAMAN, N. AYUB AND M. Z. IBRAHIM
(2017) Vibration Behaviour Of Foamed Concrete Floor With Polypropylene And Rise Husk Ash Fibre, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING , 1, ISBN:17578981
Jamaluddin, N., Sallehuddin Syah Ayob , Wan Ibrahim, M.H., Boon, K.H., Yeoh, D., Shahiron Shahidan, Noridah Mohamad, Tuan Chik, T.N., Abd. Ghafar, N.H., Abdul Ghani, A.H and Shamrul-Mar, S.
(2016) Forensic Building: Deterioration And Defect In Concrete Structures , MATEC Web of Conferences , - , ISBN: 2261-236X
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2009) Dynamic Measurements Of Lvl-Concrete Composite Floors, Asia Pacific Vibration Conference
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2008) Behaviour Of Timber-Concrete Composite Floor Systems, Australasian Structural Engineering Conference
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2008) Forced Vibration Testing On Lvl-Concrete Composite Floor Systems, Univeristy of Stuttgart
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2008) Susceptiblity To Vibrations Of Lvl_Concrete Composite Floors, Italiano Sulle Strutture Composite
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2008) Vibration Performance Of Lvl-Concrete Composite Floor Systems, World Conference on Timber Engineering
Nor Hayati Binti Abd Ghafar
(2005) Compressive Strength Of Concrete Containing Waste Glass A Coarse Aggregate, UTHM

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS187 Pengujian Tahap Getaran dan Kriteria Keselesaan bagi Lantai Kilang di Kulim, Kedah - FASA 2 Smart Sensing Technology Sdn. Bhd. 22/08/2019 17/10/2019
PS139 Pengujian Tahap Getaran dan Kriteria Keselesaan bagi Lantai Kilang di Kulim, Kedah Smart Sensing Technology Sdn. Bhd. 18/01/2019 28/02/2019
P061 KAJIAN KESTABILAN STRUKTUR BANGUNAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGGAROH A, MERSING JABATAN KERJA RAYA MERSING 26/06/2015 28/06/2015

YearDescription
2024 Examiner for Khahusar Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Low Ci Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Mazidah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Mohamad Alif Akram Bin Mohamad Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Rahmat Bin Abd Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Ramzan Hosen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Syahmi Izzat Bin Mohd Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur 'Ain Fatihah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Aghnia Binti Mohd Nazlin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Aliah Hazwani Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Athirah Binti Zulkepeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Fazira Aqilah Binti Iskah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Aina Irdina Binti Md Rosni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Nur Shahelly Mansor Binti Mohamad Mansor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Mohammad Rafiq Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Akmal Izzuddin Bin Mohammad Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Firas Bin Faisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Hafizuddeen Bin Mohamad Zuhdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Rafiq Bin Bujang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Yusuf Abadi Bin Md Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Tham Yee Mei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for EVALUATOR FOR ENGINEERING TECHNOLOGY ACCREDITATION COUNCIL (ETAC), Lembaga Jurutera Malaysia, Malaysia, August 2023
2023 Co-Supervisor for Badrul Amin Bin Khairul Faizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Muhammad Aizul Izzuddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Afiqah Binti Ahmad Imran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farah Adiba Binti Mat Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Goh Ren Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hanny Yusrina Binti Yusaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ilham Syafi'Eil Bin Japili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Irsyad Haqeem Bin Harulisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Izzah Nurhayati Binti Sidek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Jasmine Chan Teng Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lee Chai Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Md Mohidul Islam, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Daniel Iezzwan Bin Ahmad Fairus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Daniel Iezzwan Bin Ahmad Fairus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fauzul Mubarak Bin Ahmad Fadhil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fauzul Mubarak Bin Ahmad Fadhil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fuad Addib Bin Pok Adi @ Fuadtayadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fuad Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Fuad Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Idlan Haris Bin Mohamed Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Idlan Haris Bin Mohamed Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Rafiq Fikri Bin Romeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuraisyah Amirah Binti Md.Esak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuraisyah Amirah Binti Md.Esak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Maizatul Najihah Binti Basirun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Maizatul Najihah Binti Basirun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Aimi Najla Binti Ahmad Tazli, Alunan Asas Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Balayokee A/L Vathivellu, Jkr Daerah Gombak, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Hani Atirah Binti Norazman, Kwasa Land Sdn Bhd , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Hishamuddin Bin Husin, Jabatan Perdana Menteri, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Ismail Bin Amran @ Rashid, Usaha Tegas Infratech Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aiman Bin Jamian, Al Ansar Banglo Ibs Plt, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Alif Danial Bin Mohd Razani, Laman Angsana Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ammar Haziq Bin Zakaria, Monson Tropical Trading (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Arif Al-Hakim Bin Zailan, Delima Maya Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fahmi Bin Che Muni, Jabatan Perdana Menteri, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fikhri Shah Bin Ahmad Zuhaidi, Usaha Tegas Infratech Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hazrul Izzat Bin Zahari, Tcs Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Husnina Binti Ngisa, Al Ansar Banglo Ibs Plt, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Shafina Binti Othman, Gamuda Engineering Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Shafiqah Binti Mohd Haekal, Teamcoat Engineering Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurdini Hadfina Binti Shamsuddin, Khairi Consult Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurnadzirah Izzati Binti Ahmad Nazri, Aima Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Priyaa Tharasini A/P Murugiah, Jabatan Kerja Raya Gombak , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Rohadatul Aisyah Binti Meileh, Zambina Mutiara Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Aishah Binti Mustapa, Jangka Prestasi Sdn. Bhd, 2023
2023 Supervisor for Aina Irdina Binti Md Rosni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Aina Irdina Binti Md Rosni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Kamalul Abrar Bin Othaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Rafiq Bin Bujang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Yusuf Abadi Bin Md Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Noor Fahada Binti Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Noor Fahada Binti Mohd Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuramieza Binti Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Fatima Najwa Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Fatima Najwa Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tham Yee Mei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for FKAAB INNOVATION WEEK (InNow) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Co-Supervisor for Badrul Amin Bin Khairul Faizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Chen Jia Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Aizul Izzuddin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Muhammad Mirza Aiman Bin Muhamad Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Qamarul Azim Bin Sahul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Aminuddin Bin Ahmad Dzafir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Er Kai Chuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Farah Adiba Binti Mat Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Goh Ren Han, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jasmine Chan Teng Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Chai Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Jya Qi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syamil Bin Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syamil Bin Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Aiza Erme Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Aiza Erme Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fathiah Binti Fainul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fathiah Binti Fainul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fitriyah Hanim Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fitriyah Hanim Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ooi Mei Theng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tan Fu Lim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tengku Nor Natasya Binti Tengku Mohd Adzim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tengku Nor Natasya Binti Tengku Mohd Adzim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ting Yi Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Vivian Tye Wen Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yasin Abdirahman Elmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aiman Hafeez Bin Azhar, Ranhill Saj Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Aira Aqilla Binti Ab Wahid, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohd Shahmein Bin Mohd Sharif, Lian Chen Highway Sdn. Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Allif Bin Mohd Noor, Faco Trading, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ammar Zahril Bin Kusai, Faco Trading, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Asyraaf Bin Munawar, Faco Trading, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Haziq Danial Bin Rais Bambang Noto Kusumo, Jg Engineering Consult, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ng Hui Sien, Perunding Hy Chung, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Nabilah Nasuha Binti Hizam, Yap Water Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Norhafiz Fauzan Bin Samsuri, Jabatan Kerja Raya Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Binti Hashim, Rtn Usaha Enterprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Azyan Syafiqah Binti Mohd Yahya, Rtn Usaha Enterprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Natasha Sahiera Binti Masnawi, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Suhaidah Binti Mazlan, Jurukur Jayamas, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Syamimi Binti Md Yusup, Rtn Usaha Enterprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nuramieza Binti Mohd Yazid, Rtn Usaha Enterprise, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurfaizzudin Bin Rosli, Faco Trading, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzah Binti A.Manja, Jurukur Jayamas, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syakira Hannan Binti Suhaimi, Jurukur Jayamas, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Tajol 'Arif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Tajol 'Arif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fahim Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Fahim Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Kamalul Abrar Bin Othaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuramieza Binti Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Balqis Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Ain Nadrah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Anies Nazira Binti Mustaffa Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arif Iskandar Bin Mohd Shaharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Balqis Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chong Yee Hau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aiman Bin Ahmad Niza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Izzul Aliff Han Bin Mohd Fauzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurshahirah Binti Rosle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nuruzzahra Binti Mohammad Khalis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Peggy Suenie Anak Achong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Asrafie Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Asrafie Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amirah Najwa Binti Mohammed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Zawanah Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Phua Yau Poh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Phua Yau Poh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Abdul Rahman Bin Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Andrea Anak Anding, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Azuzeezuan Bin Che Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Akashah Danial Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Safwan Bin Rosmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Farhan Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Haziq Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pua Ke Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Solehah Binti Pahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Steafenie Anak George, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tengku Daeng Dinie Afiq Bin Tengku Daeng Johar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Imran Bin Rahimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nur Emilia Binti Mat Gamadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nurazmina Zafira Binti Abd Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fazlily Waheeda Binti Mohd Yusdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fazlily Waheeda Binti Mohd Yusdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hazutty Binti Mohd. Ikhsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Hazutty Binti Mohd. Ikhsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norhazirah Nabilah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amirah Najwa Binti Mohammed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Zawanah Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuraini Binti Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuraini Binti Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurdiyana Syahirah Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Syafiq Bin Ahmad Mazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Eugene Soh Kwee Hsien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for James Law Chuan Lik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khatijah Binti Jebin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lom Guo Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mizah Aqilah Binti Mohd Saf'A, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Ridhuan Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Farezwan Bin Rakmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Faris Bin Faudzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Harith Imran Bin Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Amirul Hisham Bin Md.Arof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Khaidir Bin Muzapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafez Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Haffiz Bin Mohd Jabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ikhsan Bin Heris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nur Rasyid Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Rafizi Bin M Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syawain Haqim Bin Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ng Li Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Najihah Binti Zainol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noratiqahuda Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Russell Dean Sungkilang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Satheeshkumar A/L Superamanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sharon Hii Xian Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Soh Ming Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sukardi Bin Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Vikness A/L Krisnanmoorthy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Hanif Bin Wan Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdul Raauf Bin Baharudin, Hwa Hin Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdur Rahman Bin Syaf'Ii, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Adib Fikri Bin Abdul Manaf, My Engineer Civil And Structural Consultant, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Amir Bakhtiar Bin Abu Bakar, A.M.E Construction Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Amira Nurhayati Binti Abdul Haris, Perunding Jyt Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Amirul Syafiq Bin Haslan, Jkr Daerah Johor Bahru, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for An-Nazrin Johan Bin A Rahim, Jkr Daerah Johor Bahru, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Che Abdul Azim Bin Che Hamid, Houmax Holdings Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Erra Mazira Binti Azli, Uda Land (South) Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Faridzuan Bin Zahidin, Tpm Technopark Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Fatin Nabilah Binti Mohd Yunus, Saj Ranhill Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Fatin Syafina Binti Misni, Majlis Bandaraya Johor Bahru, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Gordon Ng Jia Wei, Transgreen Construction S/B, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Kong Sau Loon, Transgreen Construction S/B, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mawar Marisa Binti Azlan, Jurutera Perunding Kamarul Saiful, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Afiqah Binti Mohamad Zamri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Iffa Izzati Binti Shamsul Kamar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Imran Bin Rahimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Imran Bin Rahimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norhazirah Nabilah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Emilia Binti Mat Gamadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Emilia Binti Mat Gamadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fatin Athirah Binti Mohd Rosni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurazmina Zafira Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurazmina Zafira Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurdiyana Syahirah Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for See Su Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Faiz Fikri Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Hanif Aiman Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Loke Hoong Kee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Syafiq Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Yushairi Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hakim Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Ihsaan Bin Sainin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nazrin Bin Mohd Lokman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aqilah Binti Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hikmah Binti Aris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Pang Wei Ken, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saifol Bin Che Aafan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shuhana Binti Mohd Zam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Simon Khoo Han Kit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Aisyah Amirah Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syariful Kamal Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syazwani Binti Zamzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zurfa'Ain Binti Za'Abaie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Anwar Bin Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Fakhruddin Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Iffa Izzati Binti Shamsul Kamar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Hanani Binti Hasan Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Hanani Binti Hasan Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fatin Athirah Binti Mohd Rosni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Hazirah Afiqah Binti Abu Habidah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Hazirah Afiqah Binti Abu Habidah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for See Su Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sharifah Shahida Binti Syed Idrus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Sharizatunadia Binti Mokhjar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-Supervisor for Faiz Fikri Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-Supervisor for Hanif Aiman Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Rahmat Hidayat Bin Mohammed Rum, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Wissam Mushina Obeed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Adham Azizi Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Cheng Siaw Huei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hairiah Binti Atan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairunnisa Binti Saferi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koh Kee Yuu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lee Wai Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Loke Hoong Kee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamed Zaini Bin Yagoothu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Yusuf Bin Mohd Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd. Faiz Bin Asali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hakim Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ihsaan Bin Sainin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for New Eng Sing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Falahiah Binti Ab Hakim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Pang Wei Ken, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Saifol Bin Che Aafan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shuhana Binti Mohd Zam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sia Leh Mui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Simon Khoo Han Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Aisyah Amirah Binti Mohd Zuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syariful Kamal Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Chyi Kwang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Jin Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Sock Fung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tay Yen Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yee Cheng Leng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zurfa'Ain Binti Za'Abaie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Jalal Mushina Obeed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Maizura Binti Muhammad Haurula, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nur `Amirah Binti Mohd Azaman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for 'Izzat Bin Rasif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for 'Izzat Bin Rasif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Anwar Bin Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Fakhruddin Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Shayful Azmie Bin Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Khairulazmy Bin Badaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Zuhaily Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nabihan Binti Ayub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Puteri Natasya Binti Mazenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Puteri Natasya Binti Mazenan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Shafiq Bin Shelly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sharifah Shahida Binti Syed Idrus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Sharizatunadia Binti Mokhjar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Mohamad Syamir Bin Senin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Muhammad Fauzi Bin Sapon , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Adham Azizi Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Farah Hazwani Binti Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Habibah Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Hairiah Binti Atan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Khairunnisa Binti Saferi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Lam Kam Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Lee Wai Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Lim Ming Leep, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Arif Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Zaid Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamed Zaini Bin Yagoothu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Yusuf Bin Mohd Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd. Faiz Bin Asali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Falahiah Binti Ab Hakim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Sia Leh Mui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Tan Jin Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Tan Sock Fung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Mohd Shayful Azmie Bin Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Muhammad Khairulazmy Bin Badaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Muhammad Zuhaily Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nabihan Binti Ayub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Shafiq Bin Shelly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Editor Mengurus Jurnal UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 - December 2024 University
2022 - 2023 Committee Coordinator for Penyelaras Akreditasi dan Artikulasi Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022, May 2022 - December 2023 University
2022Assessor / Reviewer for review of paper ISuCOS 2022:, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMENT PANEL APEL C BERSAMA FKAAB
UTHM / BILIK VIVA 1, ARAS BAWAH, FKAAB
26/05/2024
2024 THE 4TH GLOBAL CONGRESS ON CONSTRUCTION, MATERIAL, AND STRUCTURAL ENGINEERING
FKAAS,UTHM / Virtual Conference
04/03/2024 - 05/03/2024
2024 INSENTIF LAWATAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT SERTA SISTEM KENAIKAN PANKAT IRIS BAGI TAHUN 2024 OLEH ICRC SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 PROGRAM MOTIVASI STAF ANJURAN KELAB KEBAJIKAN STAF FKAAB (CESWEC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 PELUANG PENERBITAN/DANA PENERBITAN OLEH PEJABAT PENERBIT SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 JERAYAWARA PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
FAK.SAINS,TEK DAN PEMBANGUNAN INSAN,UTHM / FAKLUTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
28/02/2024
2024 SESI BERSAMA BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN, PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 PROGRAM SANTAI BERSAMA NAIB CANSELOR SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 TAKLIMAT KEPERLUAN AKREDITASI SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 INOVASI DALAM P&P (DIGITAL) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 MODEL HUSSEIN (GRITT) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 JERAYAWARA SISTEM AMANAH PROFESIONAL AKADEMIK (IMPAK) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 BENGKEL PEMANTAPAN STRATEGI PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKAAB
FKAAS,UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR
23/02/2024 - 24/02/2024
2024 BENGKEL PANEL PENILAI DAN PEMBANGUNAN INSTRUMEN APEL.C
UTHM / BILIK MESYUARAT 2, FKAAB
19/02/2024
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PEMURNIAN SELF ASSESSMENT REPORT (SAR) UNTUK AKREDITASI INTERIM
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
22/08/2023
2023 KURSUS JOURNAL WRITING COACHING PROGRAM
UTHM / THE EVERLY PUTRAJAYA
06/07/2023 - 08/07/2023
2023 JERAYAWARA PENYELARASAN KANDUNGAN DIGITAL FAKULTI
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
15/06/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 ETAC NEW PANEL EVALUATORS WORKSHOP
LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA / ONLINE
13/03/2023 - 15/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2023 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2023 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
FKAAS,UTHM / NOBLE RESORT HOTEL MELAKA
26/01/2023 - 28/01/2023

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP523 Portable Steel Frame Structures (Postframes) Hak Cipta (Copyright) LY2020002685 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI