Jabatan Sains Sosial (Kampus Pagoh)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
  -
Dr. NUR AZAH BINTI RAZALI

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ETNIK , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2021)
SARJANA SAINS POLITIK , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2008)
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2007)
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2005)
SC/MCE/SPM/SPVM , SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERSING JOHOR (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Political Sciences and Public Policy
Field of Specialization (KPT) : Malaysian Politics

Kajian Kepelbagaian Etnik di Malaysia
Kajian Perpaduan dan Masyarakat Malaysia
Politik Perkauaman di Malaysia

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/04/2022 - 30/03/2024 Penyelidik Bersekutu
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)

YearDescriptionLevel
2024 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Integrity And Anti-Corruption [UQU10903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Committee Member for Bengkel Trainning of Trainers Kursus Integriti dan Anti Rasuah (KIAR), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Committee Member for Wacana Kenegaraan dan Pembangunan Muktahir Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Committee Member for Wacana Penghayatan Etika dan Peradan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2010 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Introduction To Nationhood And Malaysia Development [UWS10403], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q455 PEMBANGUNAN KERANGKA KAEDAH MENGEKANG PEMERDAGANGAN WANITA YANG DIJADIKAN HAMBA SEKS DI MALAYSIA BERDASARKAN KONSEP KESELAMATAN INSAN Ahli 30/04/2025
Q099 Kesejahteraan Emosi dan Implementasi Norma Bekerja dari Rumah Ahli 31/08/2024
Q181 SOSIALISASI POLITIK DALAM KALANGAN PELAJAR UTHM DAN KAITANNYA DENGAN IMPLIMENTASI UNDI 18 Ketua 31/08/2024

Book
Mohd Akbal Abdullah, Asliaty Atim, Hani Suraya Aziz, Nurul Sabrina Zan, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Noor Hayati MOhamed Hisyam & Nur Azah Razali
(2021) Kampung Orang Asli Sayong Pinang, UTHM , 1, ISBN:9789832963967
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Book Chapters
Nur Azah Razali, Nurul Aimi Razali, Yuslizar Kamaruddin, Zahrul Akmal Damin
(2023) Pelaksanaan Kaedah Problem-Based Learning (Pbl) Dalam Kursus Penghayatan Etika Dan Peradapan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Problem Based Learning: "Up-Close Into The Pioneers' Experiences", UTHM , 170, ISBN:9786297566962
Asbah Razali, Nik Nadian Nisa Nik Nazli, Nur Azah Razali & Rosya Izyanie Shamshudeen
(2023) Teori Peneguhan Motivasi, Teori-Teori Terpilih Dalam Sains Sosial, UNIVERSITI MALAYA , 127, ISBN:9789674882761
General Publications
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Journal
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Noranifitri Md Nor, Nurul Aimi Razali, Zahrul Akmal Damin
(2024) The Role Of Emotional Intelligence Domains On Working Remotely Norm During Post-Pandemic Era, INTERNATIONAL JOURNAL OF RELIGION, TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD , 3, 193, ISSN:26333538
Razali, A., Pauzi, N., A/L Maraya, R., Shamshudeen, R. I., Razali, N. A., & Luqman, M.
(2023) Environmental Impact On Relapse And Motivation Recovery Among Drug Addicts, JOURNAL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION, Immigrant Institutet , 9, 28, ISSN:14041634
Asbah Razali, Rosya Izyanie Shamshudeen & Nor Azah Razali
(2023) Level Of Family Support For University Students During The Covid-19 Pandemic: A Case Study Among Students At The University Of Malaya, Malaysia, JURNAL SOSIOLOGI DIALEKTIKA, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES UNIVERSITAS AIRLANGGA , 2, 92, ISSN:27224325
Riki Rahman, Harliana Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Nur Azah Razali & Nafisah Ilham Hussin
(2023) Trafficking And Prostitution Of Indonesian Women In Malaysia: Insights From The Victims , ISVS E-JOURNAL, CENTER FOR CITIES, UNIVERSITY OF MORATUWA , 10, 288, ISSN:27382222
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali
(2024) Analisis Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Norma Bekerja Dari Rumah, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN. BHD. KELANTAN , 542, ISBN:28213084
Aizatul Hani Abd Hamid; Mohd Hafizuddin Mejah
(2023) Emotional Intelligence And Work Commitment Among Police Officer In Malaysia, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735446441
Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali, Nor Shela Saleh, Zahrul Akmal Damin
(2023) Impak Domain Emosi, Kesedaran Kendiri, Kesejahteraan Emosi Dan Pengawalseliaan Emosi Ke Atas Norma Bekerja Dari Rumah, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 159, ISBN:30090466
Noranifitri Md. Nor, Harliana Halim, Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali
(2023) Isu Kemasukan Pekerja Asing Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Malaysia, UTHM , 11, ISBN:27105962
Asbah Razali, Mohd Syariefudin Abdullah
(2022) Isu-Isu Survival Melayu Pasca Pilihan Raya Umum 2008 (Pru 2008), UTHM , 178, ISBN:27734781
Mohd Syariefudin Abdullah, Syed Salman Al-Yahya Syed Sagar
(2022) Keberkesanan Strategi Rukun Tetangga (Rt) Dalam Memupuk Kesepaduan Sosial Dalam Kalangan Masyarakat Pelbagai Etnik Di Tanjung Malim, Perak., UTHM , 143, ISBN:27734781

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 FORUM KEPIMPINAN KALIS MASA HADAPAN
UTHM / BIG STAGE ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
05/06/2024
2024 BENGKEL PENGUKUHAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH SERTA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
UTHM / Cafe Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
26/02/2024 - 27/02/2024
2024 KURSUS BRIDGING THE JOURNEY TO DISCOVER EXCELLENCE (BRIDGE)
UTHM / BILIK LESTARI 2 (ARAS 3), PTTA
08/02/2024
2023 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK MESYUARAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN RMC UTHM
11/12/2023 - 12/12/2023
2023 CERAMAH STRATEGI KETERLIHATAN DAN JARINGAN PENSYARAH PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / GALERI ILMU PPUK UTHM
26/11/2023
2023 SEMINAR PROBLEM BASED LEARNING UTHM 2023
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
31/10/2023
2023 BENGKEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL); PEMBINAAN TRIGGER SEBAGAI PENGGERAK AKTIVITI FILA TABLE, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
02/08/2023
2023 KURSUS LESSON PLAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
26/07/2023
2023 KURSUS STUDENT LEARNING TIME (SLT)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
21/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 KURSUS MICROSOFT 365 & TEAMS FOR ACADEMICIAN
UTHM / BILIK MAKMAL KOMPUTER, BLOK L, PTTA
31/05/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN WILAYAH
UTHM / Bilik Latihan Seri Teratai, Pejabat Pendaftar, UTHM
10/05/2023
2023 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL 1/2023
UTHM / PUSAT MINDA EMAS TANJONG LABOH
05/03/2023 - 09/03/2023
2023 LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) ANJURAN PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
23/02/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 SEMINAR PEMBANGUNAN MODEL MENGGUNAKAN KAEDAH KUALITATIF
UTHM / GALERI ILMU, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
08/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2023 SEMINAR EXPERIENTIAL LEARNING AND COMPETENCY BASED EDUCATION LANDSCAPE (EXCEL)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
25/01/2023
2022 PROGRAM WACANA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN SEMESTER I SESI 2022/2023 PPUK UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM DAN LIVE FB
14/12/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MATLAMAT MAMPAN (MYSDG WORKSHOP)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR, UTHM
07/12/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 BLENDED LEARNING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
06/10/2022
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 KURSUS PENULISAN BUKU ILMIAH DAN BUKU PENYELIDIKAN
UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN, ARAS 3 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
15/08/2022
2022 BENGKEL CANVA
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM
29/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 SERVICE LEARNING MALAYSIA - UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM)
UTHM / ONLINE
23/05/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 BENGKEL GERAK KERJA PEMURNIAAN DOKUMEN MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM (PPUK)
UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR.
24/01/2022 - 26/01/2022
2022 BUAL BICARA ZAKAT : KEBERKATAN BERTERUSAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
09/01/2022
2021 WEBINAR RUKHSAH DALAM SOLAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
06/12/2021

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2024SUMBANGAN DANA INKIND KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA KELAHIRAN JOHORAHLI44,100.00