Pusat Pembangunan Pelajar

Pengarah - Pejabat Am
PROF. MADYA Dr. MOHD ARIF BIN AGAM
Ketua Jabatan - Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
Dr. EMEDYA MURNIWATY BINTI SAMSUDIN
Ketua Jabatan - Jabatan Pemerkasaan Bakat Pelajar
Ts. Dr. SULIADI FIRDAUS BIN SUFAHANI
Ketua Jabatan - Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
Ts. Dr. KHALID BIN ISA
Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
1.NUR SYAREEZA BINTI ABDULLAH PENOLONG PENDAFTAR
Pejabat Am
2.HAMSAN BIN SIDEK PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (TBK)
3.MOHD AZLAN BIN SAMSI PEMBANTU OPERASI
4.NURULLIYANA BINTI IRAN PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (TBK)

« Back