Pusat Pembangunan Pelajar

Pengarah - Pejabat Am
PROF. MADYA Ts. Dr. HATIJAH BINTI BASRI
Ketua Jabatan - Jabatan Inovasi dan Kompetensi Pelajar
Dr. NOORWIRDAWATI BINTI ALI
Ketua Jabatan - Jabatan Pemerkasaan Bakat Pelajar
Ts. Dr. LEE TE CHUAN
Ketua Jabatan - Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
Ts. Dr. MOHD AZLIS SANI BIN MD JALIL
Pejabat Am
1.HAMSAN BIN SIDEK PEMBANTU TADBIR (P/O) KANAN (TBK)
2.MOHD AZLAN BIN SAMSI PEMBANTU OPERASI
3.NORHAYATI BINTI MD TAIB PENOLONG PENDAFTAR
4.NURULLIYANA BINTI IRAN PEMBANTU TADBIR (P/O)

« Back