Homestaffexperts by category

INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Emergent Information Technology

Staff
Ts. Dr. GEDE PRAMUDYA ANANTA
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PUAN HANAYANTI BINTI HAFIT
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. NORHALINA BINTI SENAN
Jabatan Multimedia
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PUAN ROZANAWATI BINTI DARMAN
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
PROF. MADYA Ts. Dr. TOREHMAN @ ROSMAINI BIN TASMIN
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
« Back