Homestaffexperts by category

INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
ICT Applications » Other ICT Applications n.e.c.

Staff
Ts. Dr. SUZIYANTI BINTI MARJUDI
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
« Back