Homestaffexperts by category

INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
Web Technology » Other Web Technology n.e.c.

Staff
Ts. MUHAMAD RAIS BIN ABD HALIM
Bahagian Teknologi Pendigitalan
Pusat Teknologi Maklumat
Dr. NORFARADILLA BINTI WAHID
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dr. SUHAIMI BIN ABD ISHAK
Jabatan Keselamatan Maklumat dan Teknologi Web
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
« Back