Homestaffexperts by category

MANUFACTURING
Environmentally Sustainable Manufacturing » Environmentally Sustainable Manufacturing

Staff
Ts. Dr. NORFAZILLAH BINTI TALIB
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Ts. Dr. NUR KAMILAH BINTI YUSUF
Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PROF. MADYA Dr. SHAZAREL BIN SHAMSUDIN
Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Ts. Dr. TENGKU NUR AZILA BINTI RAJA MAMAT
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
« Back