Homestaffpeople

ENCIK ABDUL KADIR BIN HANAFI

ENCIK ABDUL KADIR BIN HANAFI
ENCIK ABDUL KADIR BIN HANAFI
JA36 PENOLONG JURUTERA KANAN
Bahagian ICT
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.