Homestaffpeople

PROF. Dr. ABD SAMAD BIN HASAN BASARI

PROF. Dr. ABD SAMAD BIN HASAN BASARI
PROF. Dr. ABD SAMAD BIN HASAN BASARI
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Perisian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.