Homestaffpeople

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. ABDUL HALIM BIN ABDUL GHANI

PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. ABDUL HALIM BIN ABDUL GHANI
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. ABDUL HALIM BIN ABDUL GHANI
DS53 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.