Homestaffpeople

Dr. ABDUL HAMID
Dr. ABDUL HAMID
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional