Homestaffpeople

Dr. ABDULLAH ABDURAHMAN MOHAMED AHMED

Dr. ABDULLAH ABDURAHMAN MOHAMED AHMED
Dr. ABDULLAH ABDURAHMAN MOHAMED AHMED
DS45 PASCA DOKTORAL
Pejabat Am
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.