Homestaffpeople

ENCIK ADAM BIN MOHAMED

ENCIK ADAM BIN MOHAMED
ENCIK ADAM BIN MOHAMED
U11 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN
Pusat Kesihatan Universiti (Kampus Pagoh)
Pusat Kesihatan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.