Homestaffpeople

PROF. Ir. Ts. Dr. ADNAN BIN ZAINORABIDIN
PROF. Ir. Ts. Dr. ADNAN BIN ZAINORABIDIN
PROFESOR (VK7)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

KETUA PUSAT (I2E)
Institut Kejuruteraan Integrasi
PENYELIDIK UTAMA
Institut Kejuruteraan Integrasi