Homestaffpeople

Ts. Dr. AHMAD FATEH BIN MOHAMAD NOR

Ts. Dr. AHMAD FATEH BIN MOHAMAD NOR
Ts. Dr. AHMAD FATEH BIN MOHAMAD NOR
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.