Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. MOHD ASRUL AFFENDI BIN ABDULLAH
PROF. MADYA Dr. MOHD ASRUL AFFENDI BIN ABDULLAH
PROFESOR MADYA (DS54)

Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi

TIMBALAN PENGARAH (PERKHIDMATAN INOVASI)
Pusat Inovasi dan Pengkomersialan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi