Homestaffpeople

ENCIK MUHAMMAD AFFIRUDIN BIN MOKHTAR

ENCIK MUHAMMAD AFFIRUDIN BIN MOKHTAR
ENCIK MUHAMMAD AFFIRUDIN BIN MOKHTAR
JA19 PELUKIS PELAN (SENI BINA)
Bahagian Arkitek
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.