Homestaffpeople

Dr. AFISHAH BINTI ALIAS

Dr. AFISHAH BINTI ALIAS
Dr. AFISHAH BINTI ALIAS
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Fizik dan Kimia
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.