Homestaffpeople

PROF. MADYA Ts. Dr. AHMAD HADI BIN ALI

PROF. MADYA Ts. Dr. AHMAD HADI BIN ALI
PROF. MADYA Ts. Dr. AHMAD HADI BIN ALI
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Fizik dan Kimia
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.