Homestaffpeople

Ts. AHMAD ANWAR SAFWAN BIN SIDEK

Ts. AHMAD ANWAR SAFWAN BIN SIDEK
Ts. AHMAD ANWAR SAFWAN BIN SIDEK
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.