Homestaffpeople

Tc. AHMAD FITRI BIN MASTOR

Tc. AHMAD FITRI BIN MASTOR
Tc. AHMAD FITRI BIN MASTOR
JA29 PENOLONG JURUTERA
Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.