Homestaffpeople

Ir. Dr. AHMAD HAMDAN BIN ARIFFIN

Ir. Dr. AHMAD HAMDAN BIN ARIFFIN
Ir. Dr. AHMAD HAMDAN BIN ARIFFIN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Aeronautik (JKA)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
AWARD

Structural Analysis of Composite Aerostructure for UAV Application

2022 Virtual Research and Innovation Exhibition UniMAP (EREKA 2022), Universiti Malaysia Perlis

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.