Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AIDA BINTI MUSTAPHA

PROF. Ts. Dr. AIDA BINTI MUSTAPHA
PROF. Ts. Dr. AIDA BINTI MUSTAPHA
VK7 PROFESOR
Jabatan Matematik dan Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

ANUGERAH TOKOH PENERBITAN

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.