Homestaffpeople

Ts. Dr. AIDA SAFINA BINTI ARIDI
Ts. Dr. AIDA SAFINA BINTI ARIDI
PENSYARAH KANAN (DS51)
Jabatan Teknologi dan Sumber Semulajadi
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi