Homestaffpeople

Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM

Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM
Dr. SITI AISYAH BINTI SALIM
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2020

2020 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.