Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. MOHD KHAIRUL BIN AHMAD

PROF. Ts. Dr. MOHD KHAIRUL BIN AHMAD
PROF. Ts. Dr. MOHD KHAIRUL BIN AHMAD
VK7 PROFESOR
Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
AWARD

PENYELIDIK CEMERLANG

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.