Homestaffpeople

ENCIK AKHMAL NUR AZIM BIN AHMAD NASRI

ENCIK AKHMAL NUR AZIM BIN AHMAD NASRI
ENCIK AKHMAL NUR AZIM BIN AHMAD NASRI
S19 PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
Pejabat Am
Pusat Sukan Universiti
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.