Homestaffpeople

ENCIK MOHD AKMAL BIN ROHIAT

ENCIK MOHD AKMAL BIN ROHIAT
ENCIK MOHD AKMAL BIN ROHIAT
DS45 PENSYARAH
Jabatan Pengajian Teknologi
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.