Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. ALINA BINTI SHAMSUDDIN
PROF. Ts. Dr. ALINA BINTI SHAMSUDDIN
PROFESOR (VK7)
Jabatan Pengurusan dan Teknologi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan