Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHAMAD ALI BIN SELIMIN

Ts. Dr. MOHAMAD ALI BIN SELIMIN
Ts. Dr. MOHAMAD ALI BIN SELIMIN
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.