Homestaffpeople

ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM

ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM
ENCIK AMAT TANURI BIN SILAM
FA32 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT KANAN (TBK)
Bahagian Infrastruktur & Keselamatan ICT
Pusat Teknologi Maklumat
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2015 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.