Homestaffpeople

Dr. AMINAH BINTI ABDUL RAHMAN

Dr. AMINAH BINTI ABDUL RAHMAN
Dr. AMINAH BINTI ABDUL RAHMAN
N52 TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
Pejabat Am
Pejabat Pengurusan Akademik
AWARD

ANUGERAH TAAT SETIA

2018 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.