Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD AMINUDDIN BIN MOHD NORSAH

ENCIK MOHAMAD AMINUDDIN BIN MOHD NORSAH
ENCIK MOHAMAD AMINUDDIN BIN MOHD NORSAH
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Bahagian Pembangunan Kompetensi dan Latihan
Pusat Kepimpinan dan Kompetensi
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2020 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.