Homestaffpeople

Dr. AMIRA SARYATI BINTI AMERUDDIN

Dr. AMIRA SARYATI BINTI AMERUDDIN
Dr. AMIRA SARYATI BINTI AMERUDDIN
DS51 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Fizik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
AWARD

Anugerah Inspirasi Cendiakawan - Pemenang Kategori Akademik Harapan

2021 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.