Homestaffpeople

ENCIK AMIR HAZIQ BIN ABDUL RAZAK

ENCIK AMIR HAZIQ BIN ABDUL RAZAK
ENCIK AMIR HAZIQ BIN ABDUL RAZAK
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Kimia
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.