Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AMIR BIN KHALID

PROF. Ts. Dr. AMIR BIN KHALID
PROF. Ts. Dr. AMIR BIN KHALID
VK7 PROFESOR
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2017 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.