Homestaffpeople

PROF. Ts. Dr. AMIR BIN KHALID
PROF. Ts. Dr. AMIR BIN KHALID
PROFESOR (VK7)

Pejabat Am
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

DEKAN
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Teknologi Kejuruteraan