Homestaffpeople

ENCIK AMIRUL BAHRI BIN KAMDANI

ENCIK AMIRUL BAHRI BIN KAMDANI
ENCIK AMIRUL BAHRI BIN KAMDANI
S19 PEMBANTU BELIA DAN SUKAN
Pejabat Am
Pusat Sukan Universiti
AWARD

ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.