Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD AMIRUL HAKIM BIN KAHARUDDIN

ENCIK MOHAMAD AMIRUL HAKIM BIN KAHARUDDIN
ENCIK MOHAMAD AMIRUL HAKIM BIN KAHARUDDIN
JA29 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP
Pembangunan dan Penyenggaraan
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.