Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD AMIRUL SYAFUAN BIN SUKIMIN

ENCIK MOHAMAD AMIRUL SYAFUAN BIN SUKIMIN
ENCIK MOHAMAD AMIRUL SYAFUAN BIN SUKIMIN
N19 PEMBANTU TADBIR (P/O)
Pejabat Am
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.