Homestaffpeople

Dr. ANIM ZALINA BINTI AZIZAN
Dr. ANIM ZALINA BINTI AZIZAN
PENSYARAH KANAN (DS52)
TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan