Homestaffpeople

ENCIK AREFUDIN BIN MD SUPANDI

ENCIK AREFUDIN BIN MD SUPANDI
ENCIK AREFUDIN BIN MD SUPANDI
H11 PEMBANTU AWAM
Pejabat Am
Pejabat Bendahari
Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.