Homestaffpeople

Tc. MOHD ARIF BIN BEJO

Tc. MOHD ARIF BIN BEJO
Tc. MOHD ARIF BIN BEJO
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Elektrik
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2019 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.