Homestaffpeople

Ts. Dr. MOHD ARIFF BIN AHMAD NAZRI
Ts. Dr. MOHD ARIFF BIN AHMAD NAZRI
PENSYARAH KANAN (DS51)

Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina

PENYELIDIK UTAMA
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PENOLONG PENGURUS MAKMAL
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina