Homestaffpeople

PROF. MADYA Dr. ARYANI BINTI AHMAD LATIFFI

PROF. MADYA Dr. ARYANI BINTI AHMAD LATIFFI
PROF. MADYA Dr. ARYANI BINTI AHMAD LATIFFI
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
AWARD

Best Paper Award at The 2nd International Conference on The Built Environment and Engineering 2021 (IConBEE 2021).

2021 Organisers of IConBEE 2021.

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.