Homestaffpeople

Tc. MOHD HASBULLAH BIN ABDUL WAHAB

Tc. MOHD HASBULLAH BIN ABDUL WAHAB
Tc. MOHD HASBULLAH BIN ABDUL WAHAB
JA29 PENOLONG JURUUKUR BAHAN
Bahagian Kontrak
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG

2016 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.