Homestaffpeople

ENCIK MOHAMAD ASRUL BIN BOSIRAN

ENCIK MOHAMAD ASRUL BIN BOSIRAN
ENCIK MOHAMAD ASRUL BIN BOSIRAN
JA29 PENOLONG JURUTERA
Bahagian Mekanikal
Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
AWARD

ANUGERAH JASA BAKTI

2013 UTHM

Nota:
  • Graf di atas menunjukkan bilangan kursus yang dihadiri staf mengikut tahun.
  • Semua kategori kursus diambilkira dan dipaparkan di CV kecuali Majlis Rasmi Universiti.